Vem bestämmer när semestern ska förläggas?

FRÅGA
Jag och min sambo jobbar på olika jobb. Min chef har beslutat vilka veckor jag ska ha semester och kommer då inte ha någon semester alls med min sambo. Får min chef göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring semester finns i semesterlagen (SL).

Tanken är att arbetsgivaren tillsammans med den fackliga företrädaren ska samråda gällande när semestern ska förläggas (10 § SL). Om någon enighet inte kan nås är det dock arbetsgivaren som beslutar vilka veckor arbetstagaren ska få sin semester (11 § SL). Semestern ska, om inget annat är avtalat, förläggas under juni, juli eller augusti (12 § SL).

Finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats kan detta dock ge dig ett utökat medbestämmande.

Sammanfattningsvis har din chef rätt att besluta när du får din semester, så länge han har försökt nå en överenskommelse med dig eller din fackliga representant, och så länge det inte finns något kollektivavtal som säger annat.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?