Vem beslutar om kroppsvisitation?

2019-07-31 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, är det åklagare eller polisiär förundersökningsledare som fattar beslut om kroppsvisitation när misstänkt är under 15 år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). Om det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att undersöka omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap 11 § första stycket RB). Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig (28 kap 11 § tredje stycket RB).

Kroppsvisitation får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte (28 kap 3a § RB). Förordnande om kroppsvisitation meddelas som utgångspunkt av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Kan kroppsvisitation antas medföra synnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden företas, bör, om det inte är fara i dröjsmål, åtgärden inte vidtas utan rättens förordnande (28 kap 4 § RB). Fråga om kroppsvisitation får rätten ta upp på yrkande av förundersökningsledaren eller åklagaren. Föreligger fara i dröjsmål får kroppsvisitation beslutas av polisman (28 kap 13 § RB).

Sammanfattning

Det är alltså förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten som kan besluta om kroppsvisitation. Om fara i dröjsmål föreligger får även en polisman besluta om kroppsvisitation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
EA Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 16:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (384)
2019-10-17 Kan man få reda på om man är polisanmäld eller få information om processen?
2019-10-10 Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?
2019-10-05 Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?
2019-10-02 Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?

Alla besvarade frågor (73826)