FrågaAVTALSRÄTTGåva27/07/2019

​Vem behåller förlovningsringarna när ett samboförhållande upphör?

Min föredetta sambo kräver tillbaka min förlovningsring av mig. Han har betalt mina ringar och jag har betalat hans. Då vi aldrig "hann" gifta oss innan separation så har jag bara burit förlovningsringen.

Denna önskar jag därför behålla. Han har fått vigselringen och sin egen såklart.

Hur ska jag tänka och agera? Kan jag kräva att få behålla förlovningsringen då han har fått de två övriga?

Vi har inte gjort något juridiskt korrekt bodelning utan delat upp relativt jämt mellan oss och tagit våra egna privata saker givetvis.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om din före detta sambo kan kräva din förlovningsring tillbaka mot din vilja. Eftersom din före detta sambo har betalat för förlovningsringen och du sedan har burit den, så blir frågan om det räknas som en gåva i juridisk mening. Avgörande för vem som har rätt att behålla förlovningsringen beror nämligen på om det är en gåva och om den har fullbordats eller inte.

Vad är en gåva i juridisk mening?

I det här fallet är gåvolagen (GåvL) tillämplig eftersom det rör sig om lös egendom. För att det ska vara en gåva brukar man säga att följande tre förutsättningar ska vara uppfyllda:

1) det ska vara en frivillig förmögenhetsöverföring

2) det ska inte finnas något krav på motprestation från gåvomottagarens sida

3) det ska finnas en gåvoavsikt

Räknas din förlovningsring som en gåva?

Baserat på de omständigheter som du nämner i frågan anser jag att förlovningsringen räknas som en gåva. Eftersom din före detta sambo har gett dig en förlovningsring så har det skett en förmögenhetsöverföring. Jag utgår ifrån att det inte funnits krav på motprestation från din sida och att din före detta sambo haft en gåvoavsikt.

När blir en gåva fullbordad?

Huvudregeln är att gåvor blir fullbordade genom att det sker en tradition, vilket innebär att egendomen övergår från gåvogivaren till gåvotagaren, vilket framgår av 2 § GåvoL. Traditionsprincipen innebär alltså att gåvan är fullbordad när egendomen har kommit i gåvotagarens besittning. När gåvogivaren inte längre kan råda över egendomen anser man att gåvan har kommit i gåvotagarens besittning. I praktiken kan det vara ett problem för sambos eftersom gåvan oftast finns kvar i det gemensamma hemmet.

Är gåvan av förlovningsringen fullbordad?

Eftersom du har fått förlovningsringen och burit den så antar jag att det har skett en tradition och att du har gåvan i din besittning. Om så är fallet är gåvan fullbordad och därmed bindande. Som utgångspunkt medför detta att din före detta sambo inte kan ta tillbaka förlovningsringen.

Finns det något undantag som gör att din före detta sambo kräva förlovningsringen tillbaka?

Ett undantag från huvudregeln att fullbordade gåvor är bindande, är om gåvan var villkorad vid tidpunkten för givandet. Det är också möjligt att kräva tillbaka en fullbordad gåva genom att ogiltigförklara den. I sådana fall blir reglerna om avtals ogiltighet tillämpliga, det är dock ytterst sällan som gåvor blir ogiltigförklarade på de grunder som anges i 3 kap. avtalslagen.

Av din fråga framgår det inte att gåvan av förlovningsringen på något sätt var villkorad vid givandet och inte heller att det finns någon grund för att ogiltigförklara den. Baserat på de omständigheter som du anger så är min bedömning att det inte är möjligt för din före detta sambo att kräva tillbaka förlovningsringen.

Slutligen kan jag kort nämna att det inte spelar någon roll att ni inte har gjort en juridisk korrekt bodelning. Förlovningsringar utgör inte samboegendom och ingår därmed aldrig i en bodelning, 3 § sambolagen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny.

Vänliga hälsningar,

Lovisa KleinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”