Vem bär risken för varan vid transportköp?

2020-08-19 i Köplagen
FRÅGA
Min sambo har sålt en elektrisksurfbräda till en annan privatperson. Brädan fungerade felfritt när vi paketerade den och lämnade över till budfirman.När köparen fick brädan och ska testa att ta ur batteriet får han inte ut det. Vi misstänker att han varit vårdslös och haft sönder låset.Under all tid vi haft brädan har det aldrig varit några problem. Risken att det skulle hända något allra sista gången vi satt ner batteriet känns högst otroligt.Han har nu varit hos en återförsäljare som säger att den måste skickas till deras fabrik i Spanien. Om det ens går att laga skulle det kosta 6000. Går det inte att laga måste det in ett nytt batteri som kostar 20000. Nu vill köparen att vi antingen 1. Betalar för alla reparationskostnader. 2 häver köpet.Hjälp oss.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller när en privatperson säljer en lös sak (en elektrisk surfbräda i detta fall) till en annan privatperson regleras i köplagen (KöpL) (1 § KöpL och 4 § KöpL).

Jag utgår från att du vill veta vem som egentligen bär ansvar för att varan är felaktig.

Vem bär risken för varan?

Risken för en vara går över på köparen när varan har avlämnats. Att köparen bär risken för varan innebär att köparen står för alla eventuella kostnader gällande varan, till exempel om varan går sönder eller försämras.

Om det framgår av avtalet när varan ska anses vara avlämnad gäller detta (13 § KöpL). Om inget har avtalats, finns det bestämmelser som reglerar när varan anses vara avlämnad. Jag utgår från att ett transportköp har skett eftersom du paketerade varan och lämnade över paketet till en budfirma. Köparen hämtade aldrig varan hos dig, utan varan transporteras istället till köparen.

Har ett platsköp skett?

Om varan transporterades till köparen inom en och samma ort skedde avlämnandet när varan lämnades över till köparen (7 § första stycket KöpL). Med andra ord gick risken över på köparen först när varan kom i köparens besittning, om transporten skedde inom en och samma ort. Du bär därför inte ansvar för felet om det uppstod efter avlämnandet, det vill säga när köparen skulle ta ut batteriet ur brädan.

Har ett distansköp skett?

Om varan transporterades, men inte inom en och samma ort, skedde avlämnandet när varan överlämnades till den transportör som hade i uppgift att transportera varan från avsändningsorten (7 § andra stycket KöpL). Om leveransen skedde på detta sätt gick risken över på köparen när transportören från avsändningsorten fick varan. Därmed står köparen för risken om varan skadades under transporten när varan lämnade avsändningsorten. Med tanke på att brädan fungerade felfritt när du paketerade den och lämnade över varan till budfirman låter det som att felet uppstod först efter avlämnandet, alltså när köparen stod för risken.

Jag rekommenderar dig att kontakta köparen för att försöka reda ut när felet egentligen uppstod. Om du anser att felet uppstod först efter avlämnandet kan du berätta detta för köparen och vad som gäller. Om du behöver hjälp för att ta dig vidare i frågan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88291)