Vem bär risken för varan vid transportköp?

2020-05-16 i Köplagen
FRÅGA
Vann en auktion på Hemsida X och jag som köpare uppfyllde min del genom att betalning och säljaren skulle skicka med Företag Y enl villkoren på auktionen. Säljaren skickar till fel namn och adress men med mitt telefonnummer. Jag kunde alltså inte hämta ut det även om jag tog mig till utlämningsstället, inte heller kunde jag påverka Företag Y på något vis då det inte var i mitt namn. Säljaren säger att adressen genererades av Hemsida X och sa åt mig att vänta tills varan skickades tillbaka så den kunde återskickas rätt.I slutet av sista dagen innan varan skulle skickas i retur från utlämningsstället så lämnades varan ut.Säljaren vägrar betala tillbaka och menar att hen inte har gjort något fel och beskyller mig för att uppsåtligt ändrat adressen och Hemsida Y tar inte ansvar. Adressen är ej ändrad de senaste två åren och oavsett så heter jag detsamma. Vem bär egentligen ansvaret? Kan jag juridiskt kräva tillbaka mina pengar från säljaren? Nog borde Hemsida Y kunna se i sina loggar att min adress ej är ändrad.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från att såväl du som säljaren är privatpersoner. Frågor rörande köpeavtal mellan två privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Lagens regler gäller om inte annat har avtalats dig och säljaren (3 § KöpL). Alltså, om det finns leveransvillkor som reglerar ansvaret för varans transport och avlämnande i avtalet mellan dig och säljaren så är det dessa villkor som gäller. Då det inte framgår av din fråga vad köpeavtalet mellan dig och säljaren innehåller så kommer mitt svar att utgå från KöpL regler.

Köplagens regler

Det finns olika typer av köp enligt KöpL. Denna typen av köp kallas i KöpL för transportköp. Om varan ska transporteras till köparen inom en och samma ort som säljaren befinner sig i så sker avlämnandet när varan avlämnas till köparen. Detta kallas även för platsköp (7 § 1 stycket KöpL). I andra fall där varan ska transporteras till köparen och inget annat är avtalat mellan köpare och säljare så sker avlämnandet av varan när den överlämnas till den transportör som har åtagit sig att transportera varan från avsändningsorten. Detta kallas för distansköp (7 § 2 stycket KöpL). Risken för varan, alltså ansvaret för varan om den förstörs, kommer bort, försämras eller minskar (kvantitativt), går över från säljaren till köparen när varan har avlämnats (12 och 13 § KöpL). Riskövergången är alltså beroende av vilket slags köp det är fråga om.

Om varan har avlämnats och riskövergången har skett så är köparen skyldig att betala för varan, även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat. Detta gäller dock inte om händelsen beror på säljaren. Dessutom går risken aldrig över på köparen förrän det genom märkning, anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att varan är avsedd för köparen (12 och 13 § KöpL). Risken för varan har alltså i ditt fall inte gått över på dig ännu.

Påföljder

När varan försvinner i en situation som denna, så anses det innebära försening från säljarens sida. Om inte förseningen beror på dig (köparen) så får du kräva att säljaren fullgör avtalet eller så kan du häva köpet. Eftersom säljaren har uppgett fel uppgifter till transportören så beror förseningen inte på dig och du kan därmed ställa dessa krav på säljaren (22 § KöpL). Det blir svårt att kräva fullgörelse (23 § KöpL) då varan har försvunnit, men det finns en möjlighet för dig att häva köpet. Förutsättningarna för att du ska kunna häva köpet är att förseningen är att den är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § KöpL). Dessa förutsättningar bör vara uppfyllda. Du skulle även kunna begära skadestånd för den skada du har lidit på grund av förseningen (om en du har lidit en skada, 27 § KöpL). För att ha rätt att häva köpet och kräva skadestånd så måste du meddela säljaren om detta inom skälig tid från att du fick kännedom om avlämnandet. Din reklamationsfrist börjar då löpa från dagen du fick reda på att du inte kunde hämta ut den från utlämningsstället. Det finns inte en generell regel för hur lång "skälig tid" är, men man bör inte vänta mer än 1-2 månader med att reklamera. Gör det helst så fort som möjligt.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89536)