Vem bär risken för vara som skickas per post?

2016-11-30 i Köplagen
FRÅGA
HejJag undrar på vem som skall stå för ansvaret om vi är 2 personer som har ingått en deal på att byta mobiler med varandra, och den ena har bara fått sin mobil och inte den andra. Mobilerna skickades till varandra. Men den ena kan inte lägga fram någon bevis på att den är skickat. Denna person påstår att paketet med mobilen är lagt på den gula postlåden... alltså ett brev/paket med bara frimärket på. Men jag har inte fått någon brev/paket med telefon i. Denna person säger att mobilen blev skickat iväg den 16 november 2016 men det har inte kommit någon telefon än... å nu är det gått ca 14 dagar.Jag har bevis på att den mobilen som jag skickade till personen är kommit fram, för det frågade jag om.. och då fick jag bekräfta att den var kommit fram. Sen så säger denna person att ansvaret tog slut när paketet blev lagt på postlådan... Jag tror ju som sagt att jag har blivit lurad... men ska inte denna person stå för ett " bortkommet" paket???
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt gäller avtalsfrihet vilket innebär att man kan avtala om i princip allt som det inte finns särskilda begränsningar för. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga (de är dock betydligt svårare att bevisa).

Vad jag förstår av din fråga är det alltså fråga om två privatpersoner som har ingått ett avtal om att byta mobiltelefoner med varandra. I så fall finns det bara vissa begränsningar av avtalsfriheten i Avtalslagen (AvtL) och Köplagen (KöpL). Det innebär att det som ni har avtalat gäller i första hand. I ert fall verkar ni inte ha avtalat om när risken för mobiltelefonerna skulle gå över från den ena till den andra personen. Vem av er som ska stå för att mobilen eventuellt är borta beror på vem som stod risken för saken vid det tillfälle den försvann. Du är i sammanhanget köpare och den andra personen säljare eftersom det gäller den telefon som du skulle ha fått.

Eftersom att ni inte har bestämt när risken skulle övergå på dig som "köpare" av den mobiltelefonen så får man använda sig av köplagens regler. Enligt köplagen så innebär det för dig som köpare att om du bär risken för varan så är du skyldig att betala varan (dvs "säljaren" får behålla din mobil) även om den har förstörts eller kommit bort, 12 § KöpL. Risken för varan övergår på köparen när varan har avlämnats, 13 § KöpL. Generellt gäller ingen plikt för säljaren att se till att köparen får varan utan det är som huvudregel köparen som ska hämta varan hos säljaren. Nu verkar det emellertid som att ni kommit överens om att ni båda som säljare av varsin mobiltelefon skulle ha skickat mobilen till den andra, dvs tagit hand om transporten för mottagarens räkning. I så fall ska varan anses avlämnad när köparen tagit emot den om varan skickats inom samma ort, 7 § KöpL. I fall då det inte rör sig om samma ort ansvarar dessvärre köparen för paketet när det skickas på posten, 7 § 2 st KöpL. Svaret på frågan vem av er som bär risken för att mobilen försvunnit beror alltså på vilken ort du bor på jämfört med vilken ort din motpart bor på. Bor ni på olika orter ligger risken dessvärre på dig.

Om det är så som du misstänker, dvs att din motpart har lurat dig, så kan man på olika grunder ogiltigförklara avtalet. Det skulle i så fall innebära att du får tillbaka din mobil. Flera bestämmelser som föranleder ogiltighet finns i tredje kapitlet avtalslagen. Alla grunder för ogiltighet är dock väldigt svåra att bevisa och de används mycket sällan, chanserna att nå framgång med dem är mycket små. Bestämmelsen om svek (30 § AvtL) skulle kunna tillämpas, här krävs dock en form av uppsåtligt vilseledande vilket är mycket svårt att visa. Även 36 § AvtL skulle kunna tillämpas men också denna är som sagt väldigt svår använd.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88329)