FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen31/08/2017

Vem bär risken för att varan försvinner i transporten?

Hej. Vi har just öppnat företag och skickar produkten som brev som vi lämnar in hos ombud. ALLA har fått sina leveranser utom EN. Måste jag ge henne en ny vara och stå för ny frakt nu då?

Blir ju inte lönsamt om posten inte levererar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror lite på vem det är som ditt företag säljer sina produkter till. Det är nämligen olika regler som är aktuella om ni säljer till privatpersoner eller företag.

Om det är en privatperson som ni sålt till

Vid försäljning av lösa saker från företaget till en privatperson så är det konsumentköplagen som är tillämplig (Konsumentköplagen 1§). Konsumentköplagen är en så kallad skyddslagstiftning till förmån för konsumenten. Därför får inte avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten, i jämförelse med lagtexten, finnas (Konsumentköplagen 3§).

Du som säljare står risken för varan till dess att den har kommit i köparens besittning (Konsumentköplagen 6§, och ). Varan kommer i köparens besittning först när brevet har lämnats över till köparen. Detta innebär att du står för fraktkostnader och för ersättningsvaror om brevet, som i ditt fall, kommer bort.

Slutsats

Eftersom brevet har kommit bort i postgången så har den ännu inte kommit i köparens besittning och därför är du skyldig att ge henne en ny vara.

Om det inte är en privatperson som ni har sålt till.

I detta fall så är det köplagens regler som blir tillämpliga (Köplagen 1§). Den är inte en skyddslagstiftning vilket innebär att du och köparen kan avtala bort den (Köplagen 3§). I lagen står det att du som säljare ansvarar för varan till dess att köparen har fått den i sin besittning. Men ni kan alltså ha avtalat om något annat. Om ni inte har avtalat om att köparen står risken för att brevet kommer bort i postgången så är du skyldig att skicka en ny vara (Köplagen 7§ och 13§).

Sammanfattning

Om ni inte har avtalat något annat så är ni skyldiga att ersätta köparen med en ny vara. Ni får i er tur vända er till det bolag som har ansvarat för transporten och begära ersättning för de extra kostnader som den nya leveransen innebär för er.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

MVH

Måns LundvallRådgivare