Vem bär rättegångskostnader i vårdnadstvister?

FRÅGA
Hej! Jag har råkat ut för att mitt ex stämde mig för att återfå vårdnaden om våra döttrar.Hon dök aldrig upp på den första utsatta tiden. Förhandlingarna ställdes in och bokades om till ett senare tillfälle. Även den andra uppsatta tiden för huvudförhandling uteblev hon från.Kan man, även om rättshjälp är beviljat, yrka på att motparten ska betala den andres rättegångskostnader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar i regler om rättegångskostnader som i huvudsak återfinns i rättegångsbalken (RB), men även familjerättsliga specialbestämmelser i föräldrabalken (FB).

Utgångspunkt i vårdnadstvister är att parter står för egen kostnad

Vårdnadstvister är i grund och botten civilrättsliga tvistemål, även om vissa indispostiva (tvingande) specialregler gäller vid dessa mål. Utgångspunkten är att den förlorande parten i ett tvistemål ska stå för inte bara sin egen rättegångskostnad, utan även motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Med "förlorande" part menas den vars yrkande inte beviljas.

I vårdnadstvister gäller däremot en specialbestämmelse som stadgar att parterna själva ska bära sin egen rättegångskostnad (6 kap. 22 § FB). Har däremot ena parten misskött genom att exempelvis inleda en onödig rättegång eller framföra helt ogrundade påståenden som försvårar och fördyrar processen kan denne åläggas att bära båda parternas rättegångskostnader (18 kap. 3 § RB).

I ditt fall

Det verkar som att själva rättegången ännu inte avgjorts. För det fall att ditt ex skulle förlora tvisten kan hon tvingas bära även dina kostnader, om hon agerat på ett klandervärt sätt under processen. Att hon inte dykt upp i tid och liknande är omständigheter som pekar åt ett sådant håll, men jag kan inte säkert svara på hur domstolen kommer att bedöma detta i det enskilda fallet. Jag skulle nog fortsatt räkna med att ni båda för bära era egna rättegångskostnader. Att rättshjälp beviljats ändrar inte dessa förutsättningar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (239)
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader
2021-01-30 Ersättning av rättegångskostnader vid återkallelse av talan
2021-01-30 Rättegångskostnader vid ringa narkotikabrott

Alla besvarade frågor (89566)