FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt11/02/2018

Vem bär ansvaret för om ett barn skadar sig under egen träning innan gymnastiklektion på morgonen?

Hej!

Jag har en fråga gällande ansvaret enligt skollagen.

En 14-år gammal pojke har en gymnastiklektion direkt på morgonen, men han vill börja tidigare och träna bollsport på egen hand innan hans gymnastiklektion.

Vad jag vet så har skolan ansvaret för barnet när man ska till och från skolan om dagarna, men inte om man gör någon avstickare, utan raka vägen hem.

Vems blir då ansvaret försäkringsmässigt ifall pojken skulle göra sig illa då han tränar på egen hand innan skoltiden har börjat?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att ge dig ett exakt svar på din fråga eftersom omfattningen av skolors försäkringsskydd kan skilja sig åt. Det bästa du kan göra är därför att höra av dig till skolan och fråga dem vilken omfattning just deras olycksfallsförsäkring har, och även se över din familjs egna försäkringsskydd.

Utgångspunkten: Skolan har ansvaret först när skoldagen börjar

Skolan och huvudmannen i form av kommun, landsting eller staten har ett tillsynsansvar under den tid som barnet är i skolan. Detta framgår av skollagen (se t.ex. skollagen 5:3 och 5:4) och arbetsmiljölagen (se t.ex. arbetsmiljölagen 1:1, 1:3 och 3:2). Om en olycka inträffar under skoltid som skolan på något sätt hade kunnat förhindra kan de alltså behöva ta ett ansvar för detta. En vägledning för vad som omfattas av skolans tillsynsansvar följer också av vårdnadshavares reglerade tillsynsansvar i föräldrabalken (föräldrabalken 6:2).

Det finns ingen generell regel i lagen om skolans ansvar för barnet till och från hemmet. Utgångspunkten är att föräldrarna har ansvar för barnet under all tid som barnet inte är i skolan, vilket alltså även innefattar barnets väg till och från skolan. Detta är dock något som kan skilja sig beroende på huvudmannens och skolans egna villkor och vilka försäkringar de har.

Beroende på skolans försäkring kan ansvar gälla även innan och efter skolan

Den vanliga utgångspunkten är att skolan har en olycksfallsförsäkring som gäller under schemalagda skoltimmar, men beroende på vilket försäkringsbolag och vilka försäkringsvillkor som skolan har så kan försäkringen gälla även innan skolan börjar. Det är möjligt att just din sons skola har en försäkring som täcker olyckor som inträffar på vägen till och från skolan, men det är inte säkert.

Om skolan inte skulle ha en olycksfallsförsäkring som gäller för timmar innan skolan börjar så kan man inte kräva skolan på pengar för skador som inträffat under denna tid. Sådana skador får ni istället stå för själva och/eller ta på er egna försäkring.

Det blir skillnad om skolan "orsakar skadan"

Skillnad blir det om din son skulle skada sig innan gymnastiklektionen på ett sätt som får anses vara förorsakat av skolan. Då kan man i vissa fall kräva skadestånd av skolan (skadeståndslagen 2:1). Det kan dock vara svårt att tänka sig vilken typ av skada det skulle kunna vara. Det måste verkligen finnas ett vållande till skadan från skolans sida i så fall.

Så länge din son skulle skada sig på ett sätt som är självförvållat och/eller inte är en särskilt otänkbar skada till följd av hans träning kan ni alltså inte kräva skolan på pengar såvida inte skadan omfattas av skolans olycksfallsförsäkring. Jag kan dessvärre inte svara på om din sons timmar innan gymnastiklektionen omfattas av skolans försäkring utan att veta vilken försäkring det är.

Sammanfattning och råd

Omfattningen på en skolas ansvar för skador på barnet skiljer sig beroende på skolans villkor och deras försäkringsbolags villkor. Det är därför viktigt att se över både skolans försäkringar och sina egna försäkringar för att vara säker på att det alltid finns någon form av försäkringsskydd för barnet. Mina råd är därför:

1. Hör av dig till skolan och fråga om hur långt just din sons skolas försäkring sträcker sig.

2. Se över de försäkringar ni själva har för sonen för att säkerställa att ni har ett bra försäkringsskydd i övrigt som ni känner er nöjda med.

Ytterligare frågor?

Om du har några följdfrågor angående det jag svarat får du gärna kommentera nedan. Du är också välkommen att höra av dig till mina kollegor här på Lawline på nummer 08-533 300 04.

Ett tips är också att vända sig till Skolverket om du har några ytterligare frågor om regleringen i skollagen och andra för skolan relevanta lagar. De har en upplysningstjänst där de svarar på frågor angående detta HÄR.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara SandrénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?