Vem bär ansvaret för ett fel som inte upptäckts vid försäljningen?

2020-11-30 i Köplagen
FRÅGA
HejFör en månad sen sålde jag en 20 år gammal husbil via blocket. Jag informerade om alla fel som jag visste om tex att bilen innan vi förvärvade den haft läckage från lister på taket med bl a förstört golv som följd. Skadorna fixades, nytt golv lades och en verkstad bytte alla lister (2013) och efter det har bilen varit tät. En månad efter affären hör köparen av sig angående läckage i ett skåp som vi använd till att ladda telefoner mm. Innan försäljningen kontrollerade vi bla skåpet och dess funktioner visades ordentligt. Om det varit läckage då hade vi och köparna märkt det då bilen dessutom stått ute ett par veckor med en hel del regn. Köparen påstår nu att läckaget måste funnits redan då och vill ha pengar i kompensation annars blir det rättssak. Till saken hör att köparen innan han kontaktade oss om detta har "försökt" laga läckan genom att använda sanitetssillikon (vilket man aldrig brukar använda till husbilar) och dessutom har sågat hål i taket och brutit bort en list vid läckaget. Sedan har han försökt laga hålet med epoxy (mot aluminium). Detta gör att situationen inte är som när vi sålde bilen. Vi hävdar att vi inte kände till nåt läckage men han hotar med rättsliga åtgärder om vi inte betalar. Hans felaktiga lagningar har ju ev. lett till mera skador o dyrare reparationer. Vad ska vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som bär ansvaret för ett fel som upptäckts i husvagnen du sålde för en månad sedan.

Som köpare har man en undersökningsplikt vilket gör att man inte kan åberopa fel som man borde ha känt till vid köpet. Det vill säga att om köparen före köpet har undersökt husvagnen eller utan godtagbar anledning underlåtit att undersöka husvagnen får han inte åberopa ett sådant fel som han borde ha märkt vid undersökningen. Undantaget är om du som säljare har handlat i strid mot tro och heder och exempelvis gömt felet.

Köparen kan dock åberopa så kallade dolda fel eftersom noggrannheten i köparens undersökning avgörs utefter vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt.

(20 § köplagen).

Om det är som du säger att det påstådda felet hade upptäckts vid såväl er som köparens undersökning av husvagnen kan jag inte tolka er situation på annat sätt än att köparen kommer få bära ansvaret för läckaget eftersom det verkar som att skadan uppkommit efter köpet.

Om det däremot anses möjligt att skadan funnits sedan tidigare och denna inte ansetts möjlig att upptäcka inom ramen för köparens undersökning kan ett fel anses föreligga och då kan det bli aktuellt med ett prisavdrag eller att du som säljare blir skyldig att avhjälpa felet.

Då jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall och inte har sett avtalet mellan dig och säljaren kan jag tyvärr inte svara på om ett fel föreligger. Av det som framgår av din fråga verkar det dock finnas goda chanser för att felet, om det uppkommit före försäljningen, ska falla under köparens undersökningsplikt. Betalningsansvaret bör då inte ligga på er som säljare.

Jag råder dig att kontakta en jurist om du vill ha vidare hjälp i vad en eventuell rättsprocess kan innebära. Våra duktiga jurister hjälper dig gärna, länk här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1338)
2021-04-22 Vad har köpare för rättigheter?
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil

Alla besvarade frågor (91413)