Vem bär ansvaret för en påkörd hund, då hunden sprang lös på en gård men då bilföraren var medveten om det?

FRÅGA
Bil som kör igenom en gård för att komma till ett hus bortanför gården. Bilföraren visste att det finns både djur och små barn på gården. När bilen ska köra tillbaka så kör den på hunden så att den avlider.Vad gäller då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bilförare

När en bilförare orsakar sakskada blir ett skadestånd aktuellt. I detta sammanhang kallas det trafikskadeersättning. Anledningen till att jag klassificerar den påkörda hunden som sakskada är att i juridisk mening räknas en hund som en sak.

Bilföraren har ett strikt ansvar för sakskador enligt 11 § trafikskadelagen. Det innebär att bilföraren ansvarar för olyckan oavsett om det föreligger vårdslöshet eller inte. Om en hund exempelvis springer lös på ett övergångsställe, blir bilföraren ansvarig för olyckan.

Hundägare

Även hundägare omfattas av ett strikt ansvar enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundägare ska även följa de regler om kopplingstvång som gäller på speciella platser, eller under vissa tider av året, se 16 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Dessa regler kan variera från kommun till kommun.

Din situation

Av ditt brev framgår det inte var eller när olyckan inträffade. Jag tolkar det som den gård där olyckan inträffade utgör en delvis inhägnad plats, med genomfart för behörig trafik. I det här fallet var bilförare medveten om att det både fanns barn och djur på området, vilket kräver låg fart och stor uppmärksamhet för att inte agera vårdslöst. Du kan därmed förvänta dig ersättning för det att hunden avled av skadan enligt 11 § trafikskadelagen.

Ersättningen kan dock gå att jämka, se 12 § trafikskadelagen, det vill säga sätta ner ersättningen i det fall du inte har haft den uppsikt över hunden som krävs av situationen, exempelvis det kan finnas vilda djur i närheten, eller att vägen är trafikerad av andra bilar än de som ska till huset bortanför gården.

Hundägaren kan i sådant fall hållas som medvållande till skadan. Ersättningen betalas då lika av båda parterna.

Sammanfattning

En bilförare som skadar en hund i trafiken, ska ersätta skadan i form av trafikskadeersättning. Dock kan hundägaren anses som medvållande till skadan, beroende på hur området ser ut och vilken tid på året skadan skedde. Vi på Lawline hjälper dig gärna med exakt bedömning om vi får veta mer detaljer om omständigheterna.

Vänligen,

Björn Lotoft
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (187)
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?
2021-08-03 Vem bär ansvaret för en bilkrock?
2021-07-31 Skadestånd för påkörd hund?

Alla besvarade frågor (95746)