Vem bär ansvar för skada när barn leker på takterrasser

FRÅGA
Jag bor i ett kollektivhus på sex våningar som ägs av ett fastighetsbolag men vi blockhyr det och administrerar själv huset. Vårt kollektivhus är en ekonomisk förening. Fastigheten har utvändiga balkonggångar utan grindar som leder till lägenheterna och till två takterrasser. Balkonggångarna och takterrassen besöks nästan dagligen av barn från husen intill. Det är mindre barn 5-7 år och ibland har de med sig ännu yngre syskon. Jag känner en oro för att de kan skada sig när de springer runt i trapporna och undrar vem som har ansvaret om en olycka skulle inträffa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller ansvar för en olycka i allmänhet måste man göra en ansvarsbedömning. I det här fallet har fastighetsägaren ansvar för att det finns korrekt uppsatta räcken för att förebygga fallolyckor. Beroende på hur förvaltningen och avtalet mellan er ekonomiska förening och fastighetsägaren ser ut, kan ansvar även gälla för föreningen. Förmodligen har styrelsen ansvarsfrihet och det belastar föreningen som helhet.

Som du skriver gäller det i det här fallet att undvika olyckor med barn i låg ålder. I det fall alla räcken och staket är korrekt uppsatta och en olycka skulle inträffa, blir det barnens föräldrar som blir ansvariga. Grundregeln inom skadeståndsrätten är att den som orsakar skadan ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. Som förälder har man uppsiktsplikt över sina barn enligt 6 kap 2 § föräldrabalken. Det innebär att föräldrarna i det här fallet inte borde låta barnen springa omkring på terrasserna själva om det finns risk att de kan skada sig.

Sammanfattning

Det yttersta ansvaret för barnen har deras föräldrar. Vid en olycka görs en bedömning av risker för skada och olycksförebyggande åtgärder. Finns det brister i staketen blir även fastighetsägaren alternativt er ekonomiska förening medansvarig, beroende på hur huset förvaltas. Om du behöver hjälp med att tolka avtalet mellan er förening och fastighetsägaren, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98573)