Vem avgör om ett dotljus doftar? Felregler och kundens rätt till reklamation.

2017-05-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Vi har en blommaffär och bland många produkter vi säljer så säljer vi doftljus. Nu har vi fått en kund som efter att ha använt ett ljus till viss del vill reklamera det på grund av att kunden anser att det inte doftar. Tillverkaren har gått i konkurs och vi kommer inte att ta in några nya doftljus. Vem avgör om ljuset doftar eller inte? Om en kund alltid kan reklamera en vara på grund av något den anser så skulle den ju i förlängningen kunna ha gratis ljus resten av livet?Kan vi vid utbyte eller kompensation göra avdrag för hur mycket produkten är värd i nuvarande skick, då exemeplvis 1/3 av ljuset är uppeldat?Det är inte ett problem att byta ut ljuset egentligen då det inte handlar om så mycket pengar, men jag är intresserad av vad som är rätt. Då jag skrev frågan ur kundens perspektiv till Konsument Gävleborg svarade dem: "Hej! Du som konsument har en reklamationstid på tre år från köpet.Att tillverkaren har gått i konskurs gör inget då det är av butiken som du har köpt varan av.Det är du som konsument som avgör vad du tycker i fråga om doften."Detta känns som ett alldeles för simpelt svar.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I fråga om reklamation och vem som har ”rätt” angående doften blir det felreglerna i Konsumenköplagen som styr. Att avgöra om ett ljus doftar eller inte är självklart något som är svårt att bevisa/motbevisa då detta är väldigt individuellt och handlar om personligt tycke. Det som avgör blir därför om varan kan anses felaktig enligt konsumentköplagen, och därmed får lov att reklameras.

Fel i varan
Vad som är fel i lagens mening går att utläsa i Konsumentköplagen, 16-21 a §§. Fel i en vara föreligger bland annat om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st p. 3 konsumentköplagen), eller om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet (19 § konsumentköplagen).

Om köparen anser att varan avviker från vad de kunde förutsätta utifrån benämningen ”doftljus” eller annan information på ljuset, eller om kunden anser att varans egenskaper inte motsvarar marknadsföringen av den har kunden rätt att reklamera varan då den är att anse som felaktig.

Reklamation
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (23 § konsumentköplagen).Vad som kan anses vara skälig tid får bestämmas utifrån de specifika omständigheterna och exempelvis varans art. I fråga om ett doftljus kan denna tid troligtvis anses vara ganska kort, och om kunden kommer tillbaka med ljuset inom skälig tid och menar på att det inte överensstämmer med vad de förväntat sig utifrån exempelvis marknadsföringen av ljuset så har de rätt att reklamera detta och få pengarna tillbaka. Svaret på din fråga blir därmed att kunden har rätt att reklamera ljuset, så länge detta sker inom skälig tid och på grunder som anges i konsumentköplagen.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1257)
2021-08-04 Felansvaret på det konsumentköprättsliga området - Vad gäller?
2021-08-01 Reklamation enligt konsumentköplagen
2021-07-31 Måste man betala extra transportkostnader
2021-07-31 Vem bär risken för en vara som gått sönder när den inte varit ordentligt förpackad?

Alla besvarade frågor (94627)