FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående16/03/2020

Vem ärver om enda barnet avsäger sig sin arvsrätt?

Jag är det enda barnet i familjen. Om jag rent hypotetiskt sett skulle avsäga mig min arvsrätt till min far, vem ärver min andel i sådana fall ? Han har syskon som har barn det vill säga mina kusiner. Måste han testamentera till någon annan i sådant fall och går allt till staten om han inte gör det ? Min farfars fru i Finland lever fortfarande och min far har rätt till arv där från farfars sida men det skall delas på 6 syskon då farfar skaffade ny familj och gifte om sig på 50-talet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Som jag uppfattar din situation så undrar du vem som skulle ärva efter din far om du skulle avsäga dig din arvsrätt. Regler om arv finns i ärvdabalken. Jag kommer i denna fråga utgå från att det inte finns något testamente som reglerar din fars kvarlåtenskap eller att din far har en fru som har rätt att ärva efter honom.

Vem ärver om du avsäger dig din arvsrätt?
Du som barn är i den första arvsklassen, dvs. som bröstarvinge. Det betyder att det är du som kommer ärva din fars kvarlåtenskap den dagen han går bort (2 kap. 1 § ÄB).

Du som arvinge har rätt att frånsäga dig ditt arv genom en arvsavsägelse, vilket innebär att arvet fördelas på de övriga arvtagarna. Det finns vissa krav att uppfylla, dvs. att du som arvtagare är myndig och att avsägelsen görs skriftligen hos arvlåtaren (din far). Alltså måste detta göras då din far fortfarande är i livet. Däremot har du som barn alltid rätt till din laglott, vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär som huvudregel att du inte kan avsäga dig din egen laglott, utan att bli skäligt kompenserad för arvsavsägelsen (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Resterande del av din arvslott kommer gå till nästa arvsklass. Hade din fars föräldrar varit i livet hade de fått ärva, men som jag förstår är så inte fallet (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Det innebär att det blir din fars syskon som ärver din andel efter din far (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Måste din far skriva testamente?
Det korta svaret på din fråga är nej, det behöver han inte. Som jag nämnde ovan så kommer din andel av arvet istället fördelas på övriga arvtagare, dvs. i ert fall din fars syskon. Ett testamente kan ändra arvsordningen. Alltså, skulle din far inte vilja att hans syskon ärver efter honom kan han upprätta ett testamente (9 kap. 1 § ÄB).

Det är endast om det inte finns testamente eller några arvingar som hans kvarlåtenskap går till allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Angående din farfars fru
Här kommer jag utgå från att din far har ett kommande arv ifrån sin far och att det arvet ska delas på sex syskon så kommer som du skriver. Om din far är i livet när din farfars fru går bort kommer han ärva. Men om din far gå bort innan din farfars fru, ärver sedan du som barnbarn genom den så kallade istadarätten, dvs. du träder in i din fars ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Sammanfattningsvis så kan du avsäga din arvslott, förutsatt att du får skälig kompensation för det som utgör din laglott. Din far behöver inte skriva testamente om det jag beskrivit ovan är i enlighet med hans vilja, dvs. att hans syskon kommer ärva efter honom.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Fanny ErikssonRådgivare