Vem ärver när den avlidne inte har några barn men är gift?

Hej.

Min man har inga egna barn, endast sin mor i livet och två systerdöttrar.

Jag har tre egna barn. Vem ärver om min man går bort ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst bör nämnas att en kan ärva på två olika sätt: antingen genom testamente eller genom den legala arvsordningen som finns i ärvdabalken [ÄB]. Din man kan alltså genom ett testamente bestämma vem som ärver efter hans död genom att testamentera kvarlåtenskapen. Genom ett testamente är en i princip fri att testamentera bort all sin kvarlåtenskap. Det finns vissa restriktioner dock och det gäller när den avlidne har bröstarvingar, dvs barn, barnbarn. Om han hade haft barn hade han haft en skyldighet att låta dem få sin s.k "laglott" vilket är hälften av den arvslott de egentligen hade haft rätt till enligt den legala arvsordningen i ärvdabalken [7 kap. 1 § ÄB]. Vad som är viktigt att komma ihåg är att bröstarvingarna måste påkalla jämkning av testamentet för att de ska kunna få rätt till sin laglott [7 kap. 3 § ÄB]. För att du ska förstå vad jag menar kommer jag nu ge ett exempel:

Ex: Om din man har två barn och 2000 000 kronor i kvarlåtenskapen kan han testamentera allt till någon annan förutsatt att barnen får halva arvslotten [laglotten] och att de har påkallat jämkning. I detta exemplet hade barnens laglott varit 500 000 kr var. Siffrorna baseras på att barnen egentligen skulle delat på dessa 2000 000 kronor [1000 000 var] och på så sätt fått sin arvslott. Nu har de bara rätt till laglotten vilket är hälften av 1000 000 kr, d.v.s 500 000 kr var.

Den legala arvsordningen

Om din make inte upprättat ett testamente använder en sig av den legala arvsordningen i ärvdabalken. Som huvudregel är det den efterlevande maken som ärver den avlidne makens tillgångar om man då var gifta vid frånfället [3 kap.1 § ÄB]. Det är först när den efterlevande maken avlider som den första avlidne makens eventuella barn hade ärvt. Eftersom din make inte har några egna barn, kommer nästa led i arvsordningen ärva hans del vilket skulle vara hans mor. Om inte hon heller är vid liv kommer din makes syskon ärva. Om inte någon av syskonen är vid liv kommer deras barn ärva istället där inkluderat systerdöttrarna [3 kap. 2 § ÄB]. Som huvudregel ska hälften av ditt bo tillfalla din makes arvingar. Om du däremot fått ett arv, testamente eller gåva som gör att boets värde är högre än det var när din make avled, kommer just den delen tillfalla dina arvingar enbart [3 kap. 3 § ÄB].

Min slutgiltiga bedömning

Utefter vad jag presenterat ovan gör jag bedömningen att du kommer ärva din makes kvarlåtenskap under förutsättningen att ni fortfarande är gifta vid hans frånfälle och att han inte väljer att testamentera bort kvarlåtenskapen. När du gått bort kommer dina tre barn ärva hälften av din kvarlåtenskap och resterande del kommer tillfalla din makes arvingar. Först kommer din makes halva tillfalla hans mor, och om hon inte är vid liv får syskonen ärva hans del istället. Om inte de heller är vid liv ärver hans syskonbarn.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning