Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?

He, Vem ärver min man? Han har inga barn, hans föräldrar är döda. Han har syskon i livet. Vi är gifta sen 35 år. Vi har inte äktenskapsförord och inte testamente. Om det är jag som ärver kan han testamentera bort sina tillgångar till exv hans syskon?

Tacksam för svar!

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver?

Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).

Det finns även en arvsrätt för efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande makes arvsrätt går före alla andra arvingars rätt, förutom om den avlidne har barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken, så kallade särkullbarn.

Detta innebär för er att om din make avlider är det du som ärver allt, eftersom han inte har några barn och din arvsrätt går före hans syskon.

Efterarv

Den finns även något som kallas efterarv. Detta innebär att någon kan ha rätt att ärva den först avlidne när även den efterlevande maken avlider. Efterarvsrätt har den som har bäst rätt i den första eller andra arvsklassen (3 kap. 2 § ÄB).

I ert fall innebär detta att din makes syskon skulle ha efterarvsrätt efter honom, och således ha rätt att ärva honom då även du avlider. Eftersom din makes syskon har efterarvsrätt innebär det att det du ärver efter honom ärver du med fri förfoganderätt. Det innebär att du kan använda egendomen så som du önskar, men du kan inte testamentera bort den.

Hur efterarvet ska beräknas kan bli ganska komplicerat beroende på hur mycket egendom som finns vid den först avlidne respektive den sist avlidne makens bortgång. Eftersom det inte är vad din fråga handlar om kommer jag inte gå djupare in på det, men om du vill veta mer om efterarv är du självklart välkommen att ställa en ny fråga!

Din makes möjlighet att upprätta testamente

Den som är över 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Din make har därmed möjlighet att upprätta ett testamente till förmån för sina syskon, om han vill att de ärver istället för dig.

Eftersom din make inte har några bröstarvingar finns det ingen som har en oinskränkbar arvsrätt efter honom, och han är därför fri att testamentera sin egendom så som han önskar. Det finns dock ett skydd för efterlevande make, som brukar kallas basbeloppsregeln. Den innebär att du som efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen, som sker när din make avlider, ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2021 är ett prisbasbelopp 47 600 kr. Om du som efterlevande make inte uppnår detta efter bodelningen har du rätt att få ut så mycket ur arvet efter din make att du uppnår det. Ett testamente som inskränker denna rätt är i den delen utan verkan, men resterande del av testamentet ska respekteras.

Du har alltså rätt att, efter bodelningen och därmed inräknat all din egen egendom, ha egendom till ett värde av minst 190 400 kr. Om du har det kan din make testamentera allt han har till sina syskon.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning