Vem ärver min bostad?

2019-05-03 i Make
FRÅGA
Hej,Jag är gift och vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Jag har köpt en bostadsrätt som jag har lån på (bara jag som står på lånet). Men min fråga är, jag vill inte att min man ärver min bostad om jag går bort. Utan då vill jag att bostaden ska ärvas av mina två barn. Hur gör jag för att kunna säkerställa detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte om dina barn är gemensamma med din make inom äktenskapet eller om de är så kallade särkullbarn, dvs barn utanför nuvarande äktenskap. Detta är en central fråga för att kunna besvara din fråga korrekt.

Jag kommer redogöra för vad som gäller om de är särkullbarn respektive om de är barn även till din make. Om du därutöver har ytterligare funderingar får du gärna ställa en fråga till.

Gemensamma barn

Om dina två barn är gemensamma barn tillsammans med din make är utgångspunkten i svensk rätt att efterlevande make ärver barnens andelar av arvet med fri förfoganderätt. Detta innebär att barnen inte får ut något arv från dig direkt, utan att de får ut sitt arv efter dig först när även deras andra förälder avlider (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att efterlevande make ärver allt, och att barnen när den efterlevande maken avlider erhåller sitt arv både från den först avlidne maken och den efterlevande maken.

Särkullbarn

Om dina två barn inte är din makes barn utan endast dina är de så kallade särkullbarn. Särkullbarn har till skillnad från gemensamma barn rätt att få ut sitt arv direkt efter den avlidna föräldern (3 kap. 1 § ÄB).

Barn är ens närmsta arvingar (2 kap. 1 § ÄB). Finns det endast särkullbarn ärver dessa all kvarlåtenskap och efterlevande make ärver ingenting. Den efterlevande makens arvsrätt består endast av gemensamma barns arv som denne ärver med fri förfoganderätt.

Om du har särkullbarn kommer alltså de att ärva lägenheten, inte din make. För att undvika att lägenhetens värde kommer att ingå i en bodelning som ska genomföras när en make avlider kan ni upprätta ett äktenskapsförord som föreskriver att lägenheten ska vara din enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Att egendom är enskild innebär att den inte ingår i bodelningen och påverkar värdena mellan makarna där, men den ingår i din kvarlåtenskap och fördelas senare i arvet till arvingarna.

Har du kompletterande frågor så ställ gärna en fråga till!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (381)
2019-11-11 Får man sälja kvarlåtenskap som innehas med fri förfoganderätt?
2019-11-04 Kan barnen ärva fadern efter hans bortgång trots att modern fortfarande är vid liv?
2019-10-31 Får efterlevande make fri förfoganderätt?
2019-10-17 Först avliden makes arvingars andel, när efterlevande make avlidit

Alla besvarade frågor (74543)