Vem ärver, make eller särkullbarn?

2020-08-12 i Make
FRÅGA
Min mor har blivit änka. Det finns inga gemensamma barn. Den avlidne har en son. inga testamenten eller äktenskapsförord finns. Stämmer det då att min mor äger hälften av boet vilket hon i så fall erhåller vid bodelning och den avlidnes halva oavkortat går till hans son?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid ena makens död ska bodelning genomföras

Då din mors make avlidit är deras äktenskap i juridisk mening upplöst och makarnas egendom ska därmed fördelas mellan dem genom en bodelning. Bodelningen görs med utgångspunkt i de egendomsförhållande för den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2§ äktenskapsbalken).

Observera att din mor har rätt att bestämma att en bodelning inte ska genomföras eller att bodelningen ska begränsas till att endast en viss kvotdel av vardera makarnas giftorättsgods ska ingå i bodelningen (12 kap. 2§ äktenskapsbalken).

Ärvdabalken reglerar hur arvet ska fördelas

Av din fråga framgår det att varken äktenskapsförord eller något testamente existerar. Därför är det ärvdabalkens regler som ska tillämpas i din fråga om vem eller vilka som har rätt till arvet och i hur stor utsträckning den rätten är.

Den avlidne makens son som inte är din mors barn är ett så kallat särkullbarn. Ett särkullbarn ärver all egendom som den avlidne maken lämnar efter sig (efter att en bodelning genomförts), såvida inte särkullbarnet frånsäger sig denna rätt till förmån för din mor. Din mor har dock rätt till, i egenskap av efterlevande make, minst egendom av ett värde av fyra prisbasbelopp enligt den nivå som gäller vid tiden för dödsfallet. För att denna rätten ska inträda för din mor krävs det att hennes enskilda egendom samt den egendomen som hon fick efter bodelningen inte redan överstiger fyra prisbasbelopp (3 kap. 1§ ärvdabalken). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor.

Sammanfattningsvis

Under förutsättning att den avlidne makens son inte avsäger sig sin arvsrätt till förmån för din mor så gäller följande: Din mor kan ta del av egendom från sin avlidne make genom bodelning men som huvudregel inte genom arv. Arvet, efter att eventuell bodelning genomförts, tillfaller i sin helhet den avlidne makens son.

Undantagsvis kan din mor få ta del av arvet om

1) den avlidne makens son avsäger sig sin arvsrätt till förmån för din mor eller,

2) din mor efter en eventuell bodelning inte har egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Mikael Kihlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (454)
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall
2021-01-13 Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?
2020-12-27 Ärver min make efter mig?

Alla besvarade frågor (88291)