Vem ärver, make eller särkullbarn?

2017-11-02 i Make
FRÅGA
Min fru som jag är gift med har fått ärva sina föräldrars sommarstuga men som enskild egendom. Min fru har två barn sen tidigare och vi har inga gemensamma barn. Om min fru skulle avlida innan mig, vem ärver sommarstugan, jag eller hennes barn? Om det är så att jag får ärva sommarstugan när min fru avlider, vem får ärva huset när jag dör, hennes barn eller mina bröder?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning vid upplösande av äktenskap

Regler om äktenskaps finns i äktenskapsbalken. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska giftorättsgods ingå, dvs allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). När ena maken dör upplöses äktenskapet och bodelning ska därför ske.

Om din fru avlider innan dig kommer alltså sommarstugan inte att vara en del av bodelningen utan utgöra en del av hennes kvarlåtenskap.

Vid ena makens dödsfall

I ärvdabalken finns det regler om arvsrätt. När en person dör har dennes bröstarvingar (barn) som huvudregel rätt till kvarlåtenskapen genom arv (2 kap. 1 § ÄB). Är personen gift så har den kvarlevande maken emellertid förtur till arvet vilket innebär att den avlidnes arvingar får arvet när den efterlevande maken har avlidit. Detta gäller dock inte när barnen inte är den avlidne makens och den efterlevande makens gemensamma barn. Dessa s.k särkullbarn har alltså rätt till sitt arv framför den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB).

Särkullbarn kan avstå från att omedelbart få ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken genom s.k arvsavstående (3 kap. 9 § ÄB). Det är viktigt att avståendet uttryckligen görs till förmån för den efterlevande maken. Vid ett sådant arvsavstående ärver den efterlevande maken lotten från den avlidne maken enbart med fri förfoganderätt. När man ärver något med fri förfoganderätt innebär det en inskränkning i att testamentera bort egendomen till någon annan. När den efterlevande maken sedan avlider har särkullbarnen rätt till efterarv, dvs de får ut arvet efter sin avlidne förälder först när den efterlevande maken har avlidit. (3 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis innebär detta att din frus barn har rätt till sommarstugan när din fru avlider. De kan emellertid avstå sin rätt att till arv till förmån för dig. I ett sådant fall innehar du sommarstugan med fri förfoganderätt och när du avlider kommer din frus barn ha rätt till sommarstugan genom efterarv.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Marika Jaaniste
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (485)
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?
2021-08-22 Hur kan man säkra egendom till förmån för efterlevande make när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95697)