Vem ärver livförsäkringen?

FRÅGA
Hej. En väninna till mig har gått bort. Hon var gift och hon har ett särkullbarn. Vem o hur ärver hennes livförsäkring? Kan hennes mamma (som hon fö hatade) ärva livförsäkringen? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är försäkringsavtalslagen (FAL) och ärvdabalken (ÄB) tillämpliga lagar.

Vem ärver en livförsäkring?

Om en särskild förmånstagare är insatt i livförsäkringen utfaller försäkringsbeloppet direkt till denna person. Om exempelvis en make står som förmånstagare tillfaller försäkringsbeloppet maken direkt och ingår inte i kvarlåtenskapen efter den avlidna. Om förmånstagarförordnandet skulle leda till ett oskäligt resultat kan det jämkas med fördel för make eller bröstarvinge (14 kap. 7 § FAL).

Om en särskild förmånstagare inte finns inskriven i livförsäkringen ska försäkringsbeloppet ingå i dödsboet och den avlidnas kvarlåtenskap och fördelas enligt allmänna regler. Om den avlidna inte upprättat något testamente tillämpas den legala arvsordningen vid arvsfördelningen. Enligt den legala arvsordningen är det den avlidnas bröstarvingar som är närmaste arvingar och rätt att få ut arvet (2 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har rätt att få ut arvet direkt till skillnad från gemensamma barn.

Kan mamman ärva livförsäkringen?

Mamman kan ärva livförsäkringen om hon finns inskriven som särskild förmånstagare. Annars ingår försäkringsbeloppet i kvarlåtenskapen och fördelas enligt den legala arvsordningen alternativt enligt testamente. Både barn och make har rätt att ärva innan hennes mamma. Mamman ärver således inte livförsäkringen om hon inte är förmånstagare i livförsäkringen eller testamentstagare.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer kan du ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (858)
2020-09-28 Hur ska vi dra av min brors skuld från hans arv?
2020-09-26 Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?
2020-09-25 Vad är ett dödsbo?
2020-09-25 Testamentera vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (84636)