Vem ärver först, make eller särkullsbarn?

2019-10-17 i Make
FRÅGA
Ifall en bortgången make har mindre än 4 prisbasbelopp efter bodelning samtidigt som den bortgångne maken även har ett särkullbarn, vem kommer då ha rätt till sin arvslott enligt ärvdabalken? Makan eller särkullbarnet? Det finns även två stycken gemensamma barn mellan makan och den bortgångne maken.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Överlevande make har alltid rätt att få ut de fyra basbeloppen (3:1 ärvdabalk andra stycket), denna rätt gäller före särkullbarns rätt. Gemensamma barn ärver när båda makar har dött. De fyra basbeloppen gäller tillsammans med vad maken erhöll genom bodelning, bodelningen och arvet ska alltså sammanlagt ge efterlevande make fyra basbelopp. Finns det pengar kvar i boet efter att maken fått sina fyra basbelopp ska dessa delas lika mellan den döde makens barn (2:1 ärvdabalk), men de gemensamma barnens delar går först till levande make och sedan till de gemensamma barnen när båda makarna är döda (3:1 ärvdabalk).

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (399)
2020-02-15 Efterlevande makes rätt att bestämma bodelningens omfattning
2020-02-11 Kommer mina sparkonton ärvas av min hustrus arvingar?
2020-02-04 Ärver mitt barn eller min make mig när jag dör om jag har äktenskapsförord?
2020-01-31 Äktenskapsförord och arvsregler för makar

Alla besvarade frågor (77159)