Vem ärver en särbos samäganderätt?

2017-03-06 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och min särbo äger en husvagn, hälften var. Samäganderättsavtal finns. Vi har två barn var.Om t ex jag dör, ärver då mina barn automatiskt min del av husvagnen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendom som ägs av fler än en person innehas med samäganderätt och regler om detta finns i lagen om samäganderätt. Lagen är ett instrument för att lösa ägarkonflikter och bestämmelserna träder in om delägarna inte har avtalat om den samägda egendomen.

Med ett samäganderättsavtal som ni har upprättat kan villkoren för samägandet regleras. I avtalet kan det vara fördelaktigt att ta in vad som ska gälla vid en delägares bortgång. Avtalet kan även reglera till exempel hur dispositionsrätt och kostnader ska fördelas samt hur samägandet kan upphöra m.m. Det är fördelaktigt att ta in flera aspekter i avtalet för att undvika konflikter och att ord står mot ord i fall ni blir oense.

Arvsordningen regleras i ärvdabalken
Dina barn är dina bröstarvingar och de första som har rätt att ärva hela din kvarlåtenskap vid din bortgång. Detta gäller förutsatt att du inte är part i ett äktenskap vid ditt dödsfall eller har upprättat ett testamente som säger annat. Dina bröstarvingar kommer därför att ärva din del av husvagnen i enlighet med ärvdabalkens bestämmelser (3:2 ÄB).

Observera att särbos aldrig ärver varandra om de inte är gifta eller det är föreskrivet i ett testamente.

Se över ert samäganderättsavtal
Jag rekommenderar er att skriva in i ert samäganderättsavtal vad som kommer ske med husvagnen vid någon av er delägares bortgång för att det ska vara tydligt för alla inblandade vad som gäller redan nu.

Behöver ni hjälp att upprätta ett samäganderättsavtal så finns hjälp att tillgå på vår hemsida. Då ni skriver ett samäganderättsavtal hos oss vet ni att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter er situation.

Hoppas att du fick svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (598)
2021-07-27 Överlåtelseförbud och samägande samtidigt
2021-07-07 Handlat utan samtycke vid samägd fastighet?
2021-07-06 Tvångsförsäljning av hus
2021-06-30 Dold samäganderätt till hund

Alla besvarade frågor (94413)