Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?

2021-07-02 i Make
FRÅGA
Vem ärver bankmedel - maka eller bröstarvingar?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du vill veta vem som ärver egendom om inget testamente finns. Din fråga är successionsrättslig och behandlas i Ärvdabalken (ÄB).

Kvarlåtenskapen efter en bortgången tillfaller dennes efterlevande make istället för bröstarvingarna (3 kap. 1 § ÄB). Om en efterlevande make inte finns tillfaller kvarlåtenskapen istället i första hand bröstarvingarna och följer den vanliga arvsordningen.

När den efterlevande maken ärver den bortgångne makens kvarlåtenskap görs detta endast med fri förfoganderätt, vilket innebär att denne inte får testamentera bort kvarlåtenskapen eller väsentligt minska sin egendom innan sin egen bortgång (3 kap. 1-2 § ÄB). Han eller hon får däremot nyttja kvarlåtenskapen eller sälja den.

Om den efterlevande maken ärver den bortgångne makens kvarlåtenskap blir bröstarvingarna efterarvsberättigade. Det innebär att bröstarvingarna ärver efter den först avlidne maken när den efterlevande maken själv går bort (3 kap. 2 § ÄB).

Eftersom den efterlevande maken kanske inte har kvar egendomen som ärvdes efter den först bortgångne maken, har bröstarvingarna rätt till en kvotdel av den efterlevande makens förmögenhet när denne går bort. Kvotdel beräknas genom att dividera värdet av det den efterlevande maken ärvde, med den totala förmögenheten hen hade omedelbart efter arvet. När den efterlevande maken går bort har bröstarvingarna rätt till samma kvotdel av den efterlevande makens förmögenhet vid bortgången.

Sammanfattningsvis gäller, om testamente saknas, att en efterlevande make ärver en bortgången makes kvarlåtenskap före bröstarvingarna. Dessa blir istället efterarvsberättigade och ärver enligt kvotdelen som jag redogjorde för ovan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (486)
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?

Alla besvarade frågor (95801)