Vem ärver?

2020-03-07 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, vi har en fråga vad gäller vem som ärver. I höst åker vi på semester, det är jag, min sambo med hennes dotter samt dotterdotter. Vad händer om vi omkommer allihop? Jag har två barn i ett tidigare äktenskap, min sambos dotter har en exman som också är far till hennes dotter. I övrigt finns inga nära anhöriga frånsett syskon.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer dela upp svaret i fyra olika delar och redogöra för vem som ärver, en familjemedlem i taget – frågeställaren (du), din sambo, din sambos dotter och slutligen din sambos barnbarn.

Vem ärver dig?

Av din fråga framgår det att du har två barn från ett tidigare äktenskap. Barn befinner sig i den första arvsklassen; de är bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes förmögenhet (2 kap. 1 § ÄB).

Om du mot all förmodan skulle omkomma på semestern, så kommer dina två barn ärva 50 procent av din förmögenhet var.

Vem ärver din sambo?

Din sambo har också ett barn och därutöver även ett barnbarn som båda befinner sig i den första arvsklassen och skulle därmed ärva din sambo först – dock har de i det uppmålade scenariot tyvärr också omkommit, varför vi får gå vidare till de övriga arvsklasserna.

I den andra arvsklassen befinner sig den avlidnes föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ÄB). Om din sambos föräldrar fortfarande är i livet ärver de 50 procent var av deras barns förmögenhet – om en av föräldrarna däremot har avlidit träder eventuella syskon i dess ställe. Har din sambo inga syskon, och endast en förälder i livet – ärver denne hela din sambos förmögenhet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Om varken föräldrar eller syskon finns, och mor- och farföräldrar inte heller är i livet – så tillfaller din sambos förmögenhet den Allmänna Arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Vem ärver din sambos dotter?

I frågan nämner du att din sambos dotter också har ett barn – som är bröstarvinge, men som i detta scenariot tyvärr inte är i livet heller. Därför får vi gå vidare till den andra arvsklassen.

I detta scenariot som du lägger fram har även din sambo har omkommit – det framgår dock inte av frågan om din sambos dotters andra förälder fortfarande är i livet eller inte. Jag kommer redogöra för både vad som gäller om denne är i livet och om denne är avliden.

Om den andra föräldern är i livet kommer den ärva din sambos dotter själv eftersom att din sambo också har omkommit i detta scenariot (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Är den andra föräldern inte i livet, får vi istället titta på mor- och farföräldrarna – är alla i livet ärver de var sin fjärdedel. Om någon av mor- eller farföräldrarna inte är i livet träder eventuella syskon i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).

Om varken föräldrar eller syskon finns, och mor- och farföräldrar inte heller är i livet – så tillfaller förmögenheten den Allmänna Arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Vem ärver din sambos barnbarn?

Eftersom att din sambos barnbarn inte själv har några barn, så kommer den andra arvsklassen vara mest relevant. Detta innebär att barnbarnets föräldrar kommer ärva – i detta scenariot har dock barnbarnets mor omkommit tillsammans med barnbarnet, men barnbarnets far är fortfarande i livet. Eftersom att barnbarnets far är den enda föräldern i livet, kommer han att ärva hela sin dotters förmögenhet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning:

- Dina barn kommer att ärva 50 procent var av din förmögenhet om du skulle omkomma på semestern.

- Din sambos föräldrar eller syskon kommer ärva din sambos förmögenhet, om de fortfarande är i livet.

- Din sambos dotters andra förälder ärver hennes förmögenhet om denne fortfarande är i livet - annars ärver mor- och farföräldrarna.

- Din sambos barnbarns far (dotterns exman) ärver din sambos barnbarn.

Det blev ett lite längre svar, men jag hoppas att det besvarade din fråga – om inte, är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,
Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll