Vem är skyldig att underhålla väg vid servitut?

2021-02-27 i Servitut
FRÅGA
Jag har ett officialservitut för utfartsväg med bredd om 4 meter genom grannens tomt. Även grannen utnyttjar vägen inom sin tomt.Vem har skyldighet att underhålla vägen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett officialservitut skapas genom förrättning av Lantmäteriet. Ett officialservitut gäller i stort sett för alltid, eller tills att ett nytt beslut tas. Den fastighet som behöver rättigheten kallas för den härskande fastigheten (det vill säga du) och den fastigheten som måste ge rättigheten kallas för den tjänande fastigheten (din granne). Det är den härskande fastigheten som ska underhålla en väg med servitut, om det inte står i servitutet att den tjänande fastigheten ska göra det (se 14 kap. 6 § 2 st jordabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (308)
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut

Alla besvarade frågor (96531)