Vem är skyldig att underhålla en väg som omfattas av servitut?

2021-03-28 i Servitut
FRÅGA
Hej! Vi bor på landet och har till våran fastighet en enskild väg på 500 meter. Vi har servitut på att vi får använda vägen till och från fastigheten. Han som äger vägen är en bonde som har en stor maskinhall strax intill våran fastighet. Alltså använder han vägen flitigt med stora traktorer, lastbilar och maskiner. Vägen är totalt förstörd. Det är hålor överallt och är svårt att ta sig fram med bil. Vi har försökt få tag på bonden och frågat om han kan fixa vägen, men han gör sig okontaktbar. Är det vår skyldighet att fixa vägen när det är han som kört sönder den med tung trafik? Har bonden inget ansvar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bonden som är ägare av den "tjänande fastigheten" i detta fall är ansvarig endast för underhållet av den här vägen om ni har skrivit det i servitutet. Om det är så att bonden har åtagit sig detta så får den skyldigheten inte vara just mer än underhållande av väg, se (14 kap 1 § 2 stycket Jordabalken, JB). Om det inte är föreskrivet i servitutet att den tjänande fastigheten ska ansvara för underhåll av vägen så är det ni som "härskande fastighet" som ansvarar för det.

Vad som räknas som underhåll i lagens mening är lite oklar men att hålla vägen fri från fallna träd, dikning etc. borde anses som underhåll. Att fylla igen hål och gropar skulle kunna vara antingen underhåll eller drift. Om det är att se som drift så omfattas det inte av skyldigheten i JB. Detta måste isåfall regleras av de fastigheter (ni) som är bundna av servitutet gemensamt på annat sätt än genom servitutet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Felicia Ek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (308)
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut

Alla besvarade frågor (96531)