Vem är skyldig att delge testamente?

Hej

Vid en bouppteckning. och det finns en make/-a och make/-a uppger boet och det finns en testamentestagare (syskonbarn) som ärver i stället för de så kallade efterarvingarna (syskon och syskonbarn), den avlidna har inga bröstarvingar.

Vem ska delgiva efterarvingar att det finns ett testamente som gör att de inte ärver något utan arvet går till testamentestagare, så att de har möjlighet att klandra testamentet.

Har fått olika svar.

- Den testamentariska arvingen eller:

- Den som uppger boet.

Vad gäller?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som står i lagen

Bestämmelser om testamente och delgivning av testamente hittar vi i 14 kap. i Ärvdabalk (1958:637), hädanefter kallad ÄB.

I 14 kap. 4 § ÄB står att arvingar ska delges testamente genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift. Varje arvinge ska delges testamentet eller en kopia av det. Det ankommer på testamentstagaren (syskonbarnet) att delge efterarvingarna. Ifall en annan part (t.ex. en bank) har fått i uppdrag att utreda boet kan även uppdraget om delgivning lämnas över till den parten. Men det är fortfarande testamentstagaren som ansvarar för att korrekt delgivning har gjorts.

När arvinge har delgivits testamente på korrekt sätt börjar klanderfristen om sex månader att löpa, 14 kap. 5 § ÄB.

Vad om gäller i ditt fall

Det är alltså den testamentariska arvingen (syskonbarnet) som i det här fallet ska delgiva övriga arvingar testamentet. Uppdraget att delgiva kan överlämnas åt boutredningsman men eftersom det i det här fallet är maken/makan som uppgett boet verkar det inte aktuellt. Oavsett så är det testamentstagaren som ansvarar för att korrekt delgivning sker.

Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”