Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?

2020-11-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
vem är skyldig bygga mur mellan 2 tomter
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till 3 kap. Jordabalken (JB) som reglerar rättsförhållanden mellan grannar. Enligt JB 3 kap. 1 § framgår att grannar ska visa skälig hänsyn till sin omgivning. För att du eller din granne ska få sätta upp ett stängsel eller bygga en mur mellan era tomter krävs det därför att ni är överens om detta. Det är därmed inte tillåtet att sätta upp ett staket eller bygga en mur utan din grannes lov. Eftersom staket som står på tomtgränsen ägs av båda grannarna och ålägger båda grannarna en underhållsskyldighet föreligger det inte en ensidig skyldighet att byggda en mur mellan två tomter.

Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med din granne och kommer överens om att bygga ett staket eller en mur tillsammans och dela på kostnaderna. Viktigt att komma ihåg är att bygglov ofta krävs för plank och murar, samt för staket av viss höjd och utformning. Därför vore det också bra om du tog kontakt med Byggnadsnämnden i din kommun för mer information beträffande vad som kräver bygglov och inte. Det är dessutom vanligt att varje kommun har egna regler kring vad som gäller, varför jag skulle råda dig att undersöka vad som gäller i just din kommun.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning,

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2119)
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98705)