Vem är målsägare? Måste målsägande delta i rättegång?

FRÅGA
Häleri. Vem är målsägare? . Måste jag som blivit drabbad av stöld delta i en rättegång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Målsägare är den som påstås ha blivit utsatt för ett brott eller lidit skada eller blivit förnärmad av brottet, se 20 kap. 8§ 4st Rättegångsbalken (RB). Vid häleri kan till exempel målsäganden vara den som har blivit av med egendom genom brott.

Målsägaren behöver inte alltid delta i rättegången, dock ska så ske om det kan antas att målsägandens närvaro i rätten kan ha betydelse för utgången av målet.

Om du får en kallelse till rätten så bör du infinna dig där. Du behöver inte vara på plats om det föreligger så kallat laga förfall enligt 32 kap. 6§ RB. Det kan tillexempel röra sig om att du blivit sjuk. Om du inte infinner dig i rätten och det inte föreligger laga förfall så kan rättegången komma att ställas in och du kommer att bli kallad dit på nytt, se 46 kap. 2§ 4p. RB. Domstolen kan även besluta om att du ska hämtas till rätten, antingen en annan dag eller omedelbart. Om domstolen flyttar fram rättegången och du uteblir även den gången så kan rätten döma ut vite, se 46 kap. 14§ RB.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (95)
2019-09-29 Kan en målsägande åtalas utan att bli kallad till huvudförhandlingen?
2019-08-31 Att dra tillbaka en polisanmälan innan rättegång
2019-07-30 Begå mened som part i brottmål?
2019-07-29 Får man som tilltalad vittna under ed i brottmål?

Alla besvarade frågor (75564)