Vem är betalningsskyldig gentemot Lantmäteriet?

2018-01-16 i Servitut
FRÅGA
För 18 år sedan avstyckade mina föräldrar en fastighet som de gav som gåva till mig. Marken runt om fastigheten gavs som gåva till en annan syster. I dokumenten från Lantmäteriet, så finns enbart en liten del av vägen uppritad, dock ej med koordinater. När jag lämnade in en avstyckningsblankett till Lantmäteriet, så menar de att jag får betala för att få detta arbete genomfört med fastställande av sträckningen av vägen och koordinatsatt väg, därför att det krävs ett servitut på den andra fastigheten på just samma väg. Jag som trodde att vägen redan var klar och att jag hade ett officialavtal på en väg till min fastighet, annars är Ju fastigheten ingenting värd. En plats som jag inte har tillgång till rent fysiskt. Den är idag enbart en kostnad för mig. Vilka rättigheter har jag? Skall jag betala Lantmäteriet för detta arbete, som enligt vad jag trodde redan var gjort?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din beskrivning som att dina föräldrar gav dig och din syster fastigheterna samt att avstyckningen genomfördes för 18 år sedan. Det är dock något oklart om du nu i dagsläget har skickat in något till Lantmäteriet och fått veta att du måste betala något, eller om detta också skedde för 18 år sedan men att du frågar om detta nu. Jag är heller inte helt säker på vad du menar med "officialavtal" men i sammanhanget tolkar jag det som att du menar officialservitut.

Servitut är en rätt för en fastighet att använda sig av en annan fastighet på något sätt. Exempelvis för användning av en väg. I det här fallet, eftersom det är du som vill nyttja vägen på din systers fastighet, är din fastighet härskande och din systers fastighet tjänande.

Det finns två olika typer av servitut: Avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut är, precis som det låter, ett avtal mellan den härskande och den tjänande fastigheten. Ett sådant avtal behöver inte vara registrerat hos Lantmäteriet, men det kan vara det. Om man vill registrera ett servitut hos lantmäteriet ansöker man om inskrivning. Den som ansöker är normalt den som också betalar ansökningsavgiften.

Ett officialservitut bildas genom en lantmäteriförrättning och det får bara bildas om det är av så kallad "väsentlig" betydelse för den härskande fastigheten att det bildas. För att ett officialservitut ska upphävas eller ändras krävs också en lantmäteriförrättning. I första hand ska dessa servitut, precis som avtalsservitut, grundas på fastighetsägarnas överenskommelse. Officialservitut får dock skrivas mot parternas vilja förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda.

När man styckar av en fastighet så är det viktigt att båda fastigheterna som bildas efter avstyckningen "fungerar" separat. Alltså; man får inte stycka av fastigheten om det blir omöjligt att exempelvis ta sig till en av fastigheterna, eller om det blir omöjligt för den ena fastigheten att nyttja avloppet. Därför beviljas inte avstyckningen om dessa problem inte går att lösa. I de flesta fall går dock denna typ av problem att lösa med just servitut och det är en kostnad för Lantmäteriet att ordna med dessa nödvändiga servitut.

Den som ska stå dessa lantmäterikostnader är ofta den som ansöker om något; exempelvis den som ansöker om att servitutet ska registreras eller att en förrättning ska göras. Lantmäteriet kan dock besluta att kostnaderna ska fördelas på något annat sätt och det är vanligt att de två fastigheter som berörs av beslutet också ska dela på kostnaderna för förrättningen. Om du har fått ett beslut från Lantmäteriet är det möjligt att du kan du överklaga det om du tycker att det är felaktigt. Det ska i så fall framgå av själva beslutet.

Om man har köpt en fastighet och varit i tron att det funnits ett servitut där fastigheten man köpt varit härskande, kan det utgöra ett så kallat fel i fastigheten om det visar sig att inget servitut finns. Då kan man i vissa fall få ersättning av säljaren. I ditt fall har du ju fått fastigheten i gåva av dina föräldrar, så möjligheten att få ersättning på grund av något slags avtalsbrott finns därför inte.

Sammanfattningsvis: Om Lantmäteriet har fattat ett beslut som innebär att du blir tvungen att betala något avgift eller liknande, så är du generellt tvungen att betala den. Om du anser att beslutet är felaktigt kan det dock finnas utrymme att överklaga beslutet. Om du vill ha hjälp av vår juristbyrå med att titta på beslutet och kanske upprätta en överklagan kan du maila mig på edith.grundin@lawline.se.

Om man blir tvungen att betala något extra för något man köpt, trots att man vid köpet hade skäl att tro att det ingick i köpet, så kan man ibland få rätt till ersättning av säljaren. Man blir alltså ändå tvungen att betala till Lantmäteriet, men kan få ersättning av säljaren därefter. I det här fallet finns det ingen säljare eftersom fastigheten var en gåva. Det är även mycket länge sedan gåvan genomfördes. Därför ser jag ingen möjlighet för dig att kräva ersättning av dina föräldrar.

Med vänlig hälsning,

Edith Grundin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (316)
2022-01-25 Får den härskande fastighetens ägare godtyckligt belasta min mark och även låta andra ta väg över denna?
2022-01-19 Servitut som missbrukas
2021-12-23 Vilka rättigheter har man vid ett servitut på en vattenbrunn?
2021-12-23 Krockande servitut

Alla besvarade frågor (98701)