FrågaFASTIGHETSRÄTTSkadestånd27/02/2019

Vem är ansvarig när byggandet av ett nytt hus på en grannfastighet har resulterat i sprickor i vårt hus?

En granne, på andra sidan en cykelväg, har låtit uppföra nytt hus. I samband med dessa arbeten har vi märkt ganska påtagliga vibrationer i vårt hus. Nu har det uppstått sprickor i fogar mellan innerväggar och tak. Jag har foton av hur det såg ut för ett år sedan (då vårt hus inspekterades just efter sprickbildningar innan och efter annan granne uppfört hus) och det fanns inga sprickor då.

Till vem ska jag vända mig för att få reparerat skadorna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under vilka förutsättningar har ni rätt till skadestånd?
När byggprojekt som utförs på en fastighet orsakar skada på sin omgivning ska skadestånd utbetalas (32 kap. 1 § miljöbalken). Skadan måste ha uppkommit genom exempelvis skakning eller liknande störning, vilket i det här fallet är uppfyllt (32 kap. 3 § miljöbalken). Beviskravet för att ett orsakssamband ska anses föreligga mellan skadan och störningen är "övervägande sannolikhet". Denna bedömning tar hänsyn till störningens och skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker samt omständigheterna i övrigt (32 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken).

Om skadan inte har orsakats av uppsåt eller vårdslöshet krävs det följande förutsättningar för att skadestånd ska kunna utgå:

1. störningen anses vanligt förekommande på platsen eller liknande platser i landet,
2. störningen bör rimligtvis tålas (32 kap. 1 § tredje stycket).

Rör det sig om en varaktig eller alldaglig störning krävs det desto mer för att störningen inte ska behöva tålas.

Vem ska ni vända er till?
Ni ska vända er till grannen, dvs fastighetsägaren, för att begära skadestånd (32 kap. 6 § miljöbalken). Skulle hen inte gå med på det måste ni väcka talan i domstol.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare