FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut24/11/2019

Vem är ansvarig för kostnader för arbeten som beslutats av den förra fastighetsägaren?

Hej,

Vi har köpt hus där det nu framkommit att den förra ägarens del i kostnaden för asfaltering av vägen fram till fastigheten inte har betalats. Mäklaren säger att vi inte har något alls att göra med denna kostnad då den uppstod innan vi hade skrivit på och det är en överenskommelse mellan förra ägaren och de andra grannarna. Jag tror inte det finns något skrivet ang detta utan det var en muntlig överenskommelse mellan de som nyttjar vägen då det inte finns någon samfällighetsförening. Den förra ägaren hänvisar denna kostnad till oss som nuvarande ägare av fastigheten även om beslutet av asfaltering togs innan vi skrev på kontraktet.

Vid kontraktsskrivning togs frågan upp angående oreglerade skulder men säljaren nämnde aldrig detta.

Vem är egentligen ansvarig för att betala?

Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Jordabalken (JB) som reglerar fastigheter.

Kostnaden är hänförlig till den förra ägaren
Det är precis som mäklaren säger, att ni inte har något ansvar för denna kostnad då beslutet att asfaltera togs av den förra ägaren tillsammans med de andra som nyttjar vägen. Denna kostnad är inte hänförlig till fastigheten i sig, utan till de personer som har avtalat om att denna asfaltering skulle ske.

Servitut
Det finns en möjlighet att den förra fastighetsägaren tillsammans med de som nyttjar vägen har slutit ett servitutsavtal. Ett servitutsavtal fungerar istället som så att det är ett avtal som är förknippat med fastigheten som sådan och inte till personerna som avtalar om det (fastighetsägarna). Detta innebär att ett sådant avtal fortsätter att gälla även då en fastighet får en ny ägare. Dock är ett servitut ett slags nyttjanderättsavtal där exempelvis en annan fastighet har rätt att använda vägen som ligger på en fastighet då de annars inte kan ta sig fram till deras hus eller liknande. Hur er situation ser ut vet jag inte, men om det skulle vara så att detta är ett servitut där alla fastigheter har ett gemensamt ansvar för att betala kostnaden för vägen skulle det möjligen kunna innebära att även ni som ny ägare är skyldig att betala er del. Detta beror givetvis på vad som följer av avtalet. Med tanke på att ni inte har fått reda på att detta servitut (i så fall) finns, har ni rätt att kräva ersättning för den kostnad ni lider av den förra fastighetsägaren då detta är ett dolt fel i fastigheten enligt 4 kap. 19 § JB.

Sammanfattning och råd
Sammanfattningsvis kan jag säga att ni inte ska behöva stå för dessa kostnader. Detta beror på att kostnaderna är hänförliga till den förra ägaren och inte fastigheten i sig. Om det däremot skulle vara så att det finns ett servitutsavtal som ni är omedvetna om och ni som fastighetsägare därav är betalningsansvariga så har ni rätt att vända er till den förra ägaren och kräva ersättning på grund av dolt fel i fastigheten.

Mitt råd till er är därmed att ta reda på om det finns ett servitut som rör vägen och i så fall även undersöka hur det är utformat – utred vilka skyldigheter ni som fastighetsägare har. Ett servitut kan vara både skriftligt och muntligt. Är det skriftligt finns det ofta inskrivet i fastighetsregistret.

Finns det inget servitut är det bara till att meddela den förra ägaren eller vem som än kräver er på betalning att det inte är ni som är ansvariga och istället hänvisa dem till den förra fastighetsägaren istället.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och är det så att ni skulle ha några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Detsamma gäller om ni skulle behöva mer hjälp av någon av våra jurister på byrån. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”