Vem är ansvarig för fel på varan i transporten?

2019-08-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej !Om man som företag köper varor av en kund och varan förstör i frakten på väg till köparen.Är det då säljaren eller fraktbolaget som står för ersättningen/reklamation av varan ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om bägge är företag, som jag utgår ifrån i det här fallet blir KöpL tillämplig. Det man då måste veta är när risken för varan övergår från säljaren till köparen. Enligt KöpL 13 § övergår risken för varan på köparennär varan avlämnats enligt avtal (alltså om ni har reglerat i ettavtal när köparen ska anses ha fått varan) eller när varan anses avlämnad enligt 6 eller 7§ KöpL.

Det verkar vara ett transportköp i detta fall, 7 § KöpL. Säljaren har ingen skyldighet att sända varan till köparen. Som det verkar i frågan har parterna kommit överens om att säljaren ska ordna med transporten till köparen.

Enligt 7§ 1 st. KöpL, platsköp, gäller köp där det på grund avtalet, sedvänja eller annan omständighet åvilar säljaren att sända eller transportera varan till köparen på samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen sköter om transporten av liknande varor. I sådana fall sker avlämnandet då varan överlämnas till köparen. Säljaren bär här risken för den lokala transporten och svarar för fel som uppkommit under transporten.

Enligt 7§ 2 st första meningen KöpL, distansköp, gäller köp där varan skall sändas till köparen. Detta förutsätter en transport från en ort till en annan eller i övrigt en transport som inte kan betraktas som lokal enligt första stycket. Avlämnandet av varan sker då varan överlämnats till transportören. Risken går därmed över på köparen när varan lämnats tilltransportören.

Beroende av vilken av dessa det handlar om i detta fall råder jag köparen att kontakta säljaren och reklamera varan om det handlar om ett platsköp. Handlar det däremot om ett distansköp får köparen kontakta transportföretaget då det verkar vara transportföretagets fel att varan skadades.

Hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AA81Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 13:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1040)
2019-09-15 Jag andrahandsköpte en produkt och postnord tappade bort den. Vad ska jag göra?
2019-09-15 Kan köparen reklamera fem månader efter köp?
2019-09-13 Köp av hund och verkan av att hunden förvärvats av en tredje person
2019-09-13 Sålt begagnad vara - ansvar och rättigheter

Alla besvarade frågor (72914)