Vem är ansvarig för att varan skadats under transport?

Hej! Jag har köpt en utemöbel från ett företag på nätet. När jag packar upp den märker jag att 3 stolar är trasiga. Ingen anteckning gjordes med fraktbolaget då det inte fanns några skador på emballaget.

Företaget hävdar ändå att det är en transportskada och kräver att jag ska visa emballaget. Detta emballage finns inte kvar hos mig, då jag inte tyckte det behövdes sparas då det inte fanns några skador på det.

Nu får jag ingen ersättning då jag inte har något emballage att visa. För deras goodwill skickar dom ny rotting så jag själv ska laga de trasiga stolarna. Känns inte okej att sitta o laga en ny möbel som kostar 13.000 kr.

Är det detta som gäller när varor levereras som är trasiga?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du som privatperson köpt utemöblerna från en näringsidkare. Därför blir konsumentköplagens regler tillämpliga (1 § KKöpL).

Den som bär risken för möblerna är den som är ansvarig för fel och försämringar som uppkommer på dem (8 § 1 stycket KKöpL). Risken övergår på dig när möblerna avlämnas till dig (8 § 2 stycket KKöpL). Möblerna är avlämnade när du fått dem i din besittning (6 § KKöpL). Enkelt förklarat innebär detta att eftersom möblerna var trasiga när de levererades så ska säljaren ansvara för de fel som uppkommit (20 § KKöpL). Möblerna är felaktiga eftersom du med fog kunde förutsätta att de skulle levereras hela, vilket de inte gjorde (16 § 3 stycket KKöpL). Eftersom möblerna var felaktiga har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans i första hand (22, 26 och 27 § KKöpL). Rimligtvis bör säljaren kunna leverera nya möbler till dig. Skulle avhjälpande eller omleverans ändå inte vara möjligt har du rätt till prisavdrag eller hävning av köpet (28 § KKöpL). För att du ska få häva köpet krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Här görs en bedömning kring bland annat hur stora och synliga skadorna på stolarna är.

För att du ska ha rätt att åberopa att möblerna är felaktiga krävs att du reklamerar dem till säljaren inom skälig tid från att du upptäckte felet (23 § KKöpL). En reklamation som görs inom två månader från att du upptäckte felet anses alltid vara gjord i tid. Jag tolkar det som att du meddelade säljaren om felet så snart du upptäckte det, och i sådant fall har du reklamerat i tid.

Sammanfattningsvis: Min bedömning är att du har rätt att kräva att säljaren rättar till felet, antingen genom avhjälpande, leverans av nya stolar, prisavdrag eller hävning.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo