FrågaKÖPRÄTTKöplagen08/11/2018

Vem ansvarar när man skickar köpt vara på posten?

Jag sålde ett ar jeans till en tjej och vi kom överrens om att jag skulle skicka dom på posten. På postombudet så satte tjejen i kassan på frimärken och jag betalade. Jag fick kvitto på detta och skickade både bild på det och bild på paketet till mottagaren. Nu har det gått snart en månad och mottagaren säger att hon inte fått paketet. Eftersom det inte är spårbart så kan jag man inte se ifall det kommit fram eller inte.

Jag fick hennes adress "X" och skrev det på paketet, men när jag googlar hennes adress så kommer det upp "Y".

Jag vet inte om det har någon betydelse om det är därför paketet inte har gått att leverera/kommit bort, att jag inte fått fullständig adress.

Jag har eftersökt det hos Pts och inväntar återkoppling.

Det jag vill veta är vem som bär ansvar för detta nu?

Lawline svarar

Hej!

Jag förstår det som att det köp som genomfördes var mellan två privatpersoner, varför köplagen gäller i detta fall.

Den viktiga rättsliga aspekten av din fråga handlar om frågan när den så kallade "risken" för varan gått över från köparen till säljaren. Man kan säga att den person som "har risken" bär ansvaret för varan. Detta innebär att man måste utreda vem som hade risken för varan vid tillfället som den försvann för att få reda på vem som ska ansvara för skadan.

I 12 § köplagen KöpL förklaras vad det innebär att ha risken för varan. Där står följande:

"Bär köparen risken för varan, är han skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren."

I 7 § andra stycket KöpL regleras en särskild situation. Där framgår att under vissa förutsättningar ska köparen ansvara för varan endast fram till dess att den är avlämnad till transportören (detta följer av att man läser 7 § andra stycket och 13 § första stycket KöpL tillsammans). Det som krävs för att denna regel ska vara tillämplig är att det inte har avtalats något annat om vem som ska ansvara för varan, samt att transporten görs av en utomstående part (i detta fall Postnord).

Detta innebär att du slutade bära risken för varan när du lämnade över den till Postnord. Dessutom verkar det som att du sett till att paketet varit ordentligt paketerat samt att du inväntat köparens godkännande. Jag kan inte finna någonting i denna situation som kan läggas dig till last. Det verkar alltså som att det inte finns någon anledning att avvika från regeln att köparen hade risken för varan.

Jag rekommenderar att du undersöker huruvida Postnord har någon sorts garanti där de i vissa fall ersätter förluster och skador på paket som de ombesörjer transporten för.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo