Vem ansvarar för varor som skadas under transport?

2017-07-10 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Min man som som är näringsidkare köpte takplåt av ett företag.När transporten skulle levereras så var det skador på i stort sett all plåt. Plåten lastades aldrig av utan returnerades.Är det transportbolaget som får stå för kostnaden på den trasiga plåten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Efter att ha läst din fråga förstår jag att båda köpare och säljare är näringsidkare, vilket gör Köplagen tillämplig.

Vem bär ansvaret?
I 13 § Köplagen behandlas när den så kallade "risken" för varan övergår på köparen. Att risken har övergått på köparen innebär att denne står för skador som uppkommer på varan, köparen bär risken för varan.
Av paragrafen framgår att risken övergår då varan är avlämnad enligt vad som följer av 6 och 7 § Köplagen, om inte annat avtalats mellan parterna.

När övergår ansvaret på köparen?
När ansvaret, risken, övergår på köparen behandlas som tidigare nämnt i 6 och 7 §, Köplagen. Dock skiljer man på så kallade hämtningsköp (6 §) och transportköp (7 §).
Hämtningsköp innebär att varan skall hållas tillgänglig för avhämtning av köparen, i er situation har jag dock uppfattat att det rör om ett transportköp och jag kommer därför att hålla mig till 7 § som behandlar dessa.

Transportköp
Om en vara transporteras till köpare inom ett område där säljaren själv vanligen ombesörjer transporten, anses varan avlämnad först när den överlämnas till köparen. Här utför alltså säljaren transporten och risken övergår då köparen tar emot varan från säljaren. Detta framgår av 7 § första stycket, köplagen.

Utifrån din fråga så förstår jag det dock som att det rör sig om ett annat transportbolag, och att det alltså inte är företaget själva som levererar. I sådant fall så sker "avlämnandet" och risken övergår på köparen då varan överlämnas till transportbolaget.

Om annat följer av en leveransklausul eller avtalet i övrigt, gäller dock vad som sägs i dessa.

Vem får stå för kostnaden?
Av 12 § köplagen framgår att köpare som bär risken för varan är skyldig att betala denna även om varan:

FörstörtsKommit bortFörsämrats etc.

Som framgått får alltså köparen stå för risken, och därmed kostnaden av de skador som uppstår, då varan överlämnats till transportbolaget om inte annat avtalats eller finns i klausul. I denna situation bör ni kontakta transportföretaget för att göra fel gällande.Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1384)
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 När har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?
2021-07-26 Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (94271)