Vem ansvarar för varan vid transportköp?

2020-11-02 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Min flickvän har köpt ett par byxor på appen Plick. Säljaren höll någon typ av budgivning som min flickvän vann. Säljaren hörde då av sig och bad om en address att skicka byxorna till samt att swisha 200 kr för byxorna + 66 kr för frakten vilket min flickvän då gjorde. 5 dagar senare hör min flickvän av sig till säljaren och frågar ifall hon skickat paketet än, hon svarar att hon gjorde det för en dag sedan. 13 dagar senare frågar min flickvän om säljaren har postat byxorna rekommenderat. Det hade inte säljaren gjort då hon ej brukar göra det, hon har postat paketet i en brevlåda och har därför inget kvitto. Säljaren medger att hon borde ha informerat om hur hon postar sina paketet. Hon beklagar att paketet inte kommit fram nu efter 20 dagar men försvarar sig med ''kan tyvärr inte stå för postnords strul''.Vi ifrågasätter om paketet ens är postat men vad gäller ifall det faktiskt är postat? Är köpet fulländat? Vem har nu ansvaret för produkten och kan vi på något sätt häva köpet eller på annat sätt få våra pengar tillbaka?Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag går igenom vad som gäller enligt lagen för det fall att detta inte kan lösas inom appens användarvillkor, men jag rekommenderar att ni först ser över den möjligheten, se längst ner i svaret!

Beroende på vilken typ av köp det är kan säljaren vara skyldig att ge er era pengar tillbaka.

Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen. Köplagen kan dock avtalas bort (3 §), så om ni och säljaren kom överens om något annat än vad jag redogör för så gäller det istället.

Köpet är att anse som fulländat när båda parter har fullgjort sina respektive prestationer, dvs när säljaren överlämnat varan och köparen överlämnat betalningen. När varan är avlämnad går även risken, dvs ansvaret för varan över från säljaren till köparen (13 §). Att bära risken för varan innebär att den parten behöver stå för förlusten om varan skadas eller försvinner (12 §).

Köplagen reglerar när varan är att anse som avlämnad, vilket är olika tillfällen beroende vilken typ av köp det är. Klart är att det i ert fall rör sig om ett s.k. transportköp, men det finns två typer av transportköp:

Platsköp – när varan inte anses avlämnad förrän den kommit fram till er och säljaren därmed ansvarar

Om varan skickas från säljaren till köparen inom en och samma ort är det ett s.k. platsköp, och varan anses inte överlämnad förrän den kommit fram till köparen (7 § första stycket). Detsamma gäller om det i och för sig inte är inom samma ort men fortfarande inom ett område där säljaren normalt skickar varor av liknande slag. Eftersom varan inte anses avlämnad förrän den kommit fram till köparen i ett sådant fall, har risken för varan inte gått över från säljaren till köparen förrän varan är levererad. Säljaren har i denna situation alltså fortfarande ansvaret för produkten.

Om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent har ni rätt att häva eller begära fullgörelse av köpet (22 §). Ni har även rätt att begära skadestånd utöver hävningen/fullgörelsen, men det torde inte vara aktuellt i ert fall. Eftersom säljaren inte lär kunna fullgöra köpet eftersom just de byxorna din flickvän ville ha tycks ha försvunnit med posten återstår att ni kan häva köpet, och ha rätt till att få pengarna tillbaka. (Om ni vill kan ni läsa på mer i paragraferna om hävning, fullgörelse och skadestånd.)

Distansköp – när varan avlämnats redan under transporten, och ansvaret därmed gått över på er

Om varan istället skickats mellan flera orter, där säljaren inte normalt skickar liknande varor, är det ett s.k. distansköp. Vid ett köp av denna typ sker avlämnandet av varan redan i och med att säljaren överlämnar varan till transportören (7 § andra stycket). Är ert köp ett distansköp är det alltså tyvärr ni som bär risken för varan, och kan inte rikta några krav mot säljaren om varan försvinner under transport.

Transportören äger inte varan och står därför inte för risken, men har fortfarande ett ansvar. De behöver visa att de inte varit vårdslösa för att inte bli skadeståndsskyldiga gentemot er. Vad ni kan göra i denna situation är alltså att vända er till Postnord. Det är med säljaren som transportören har ett avtal, varför de kan försöka hänvisa er till säljaren, så att be säljaren hjälpa er få ersättning från transportören är också ett sätt.

Har säljaren ens skickat varan?

Den som påstår något ska enligt huvudregeln i svensk rätt behöva bevisa detta. I detta fall skulle kunna motiveras att säljaren borde behöva bevisa att hon skickat varan innan hon kan dra fördel av hur risken går över från henne vid ett distansköp. Det är ju dessutom bara hon som skulle kunnat säkra bevisning om detta. Säljaren ska dessutom ordna lämplig transport med sedvanliga villkor (8 §). Med hänvisning till Plicks användarvillkor (se nedan) kan ni argumentera att de sedvanliga villkoren är att transporten behövt vara spårbar/rekommenderat brev. Om ni vill kan ni alltså prata med säljaren och försöka nå en överenskommelse, och hänvisa till att ni inte kan veta att hon skickat varan eftersom hon inte skickat rekommenderat, och att hon inte bör kunna befrias från ansvar utan att styrka att hon faktiskt lämnat varan till posten. Att exempelvis åtminstone dela på förlusten vore rimligare.

Undersök vilka möjligheter ni har via appen

Jag såg översiktligt över Plicks användarvillkor, och det tycks finnas vissa möjligheter för er att slippa drabbas av säljarens val att inte välja rekommenderat eller spårbart transportalternativ. Se rubriken 18 om tvistlösning, och punkterna 8 och 13, som säger att Plick kan kräva leveransbevis från säljaren om ni anmäler säljaren till dem. Om säljaren inte kan uppvisa sådant bevis kan detta leda till att Plick löser tvisten till förmån för er.

Lycka till, och tveka inte att återkomma om ni har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1415)
2021-09-26 Reklamation vid vidareförsäljning
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?

Alla besvarade frågor (95873)