FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut07/01/2023

Vem ansvarar för underhållet av anläggning som omfattas av servitut?

Hej! Vi har ett official servitut på en brunn. Vi är den härskande som får vatten från en grannfastighet. Det är mycket dåligt vattentryck i våra kranar. Vem ska åtgärda detta vi eller den tjänande? Om det skulle vara den tjänande ansvar och han vägrar, vart vänder vi oss då? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Jag uppfattar frågan som att ni är den härskande fastigheten av ett officialservitut för en brunn. Ni har nu ett problem med dåligt vattentryck i era kranar och problemet går att härleda till brunnen. Det ni undrar är om det är ni eller ägaren för den tjänande fastigheten som ska åtgärda problemet. Ni undrar även vart ni ska vända er om det skulle bli en tvist angående åtgärdandet av problemet. Nedan kommer jag besvara er fråga.

Officialservitut regleras främst i fastighetsbildningslagen (1970:988). Det är i huvudregel ni som ägare av den härskande fastigheten som har ansvaret för att underhålla brunnen (7 kap. 1 § FBL). Till begreppet ”underhåll” bör kunna tolkas att åtgärda eventuella problem som uppkommer. Ansvaret för att åtgärda problemet med brunnen ligger därför i huvudregel på er. Det är endast om ni och ägaren av den tjänande fastigheten kommit överens om att underhållet ligger på ägaren av den tjänande fastigheten som det är den tjänande fastighetens ansvar att åtgärda problemet (7 kap. 1 § FBL). Även om det är ni som ansvarar för underhållet rekommenderar jag att ni är i kontakt med ägaren av den tjänande fastigheten före ni vidtar några åtgärder.

Om det skulle uppkomma en tvist gällande vem som ska åtgärda brunnen eller om brunnen överhuvudtaget ska åtgärdas rekommenderar jag er att i första hand vara i kontakt med den myndighet som utfärdat officialservitutet för brunnen. Vanligen är det Lantmäteriet. Om det fortsatt skulle föreligga en tvist mellan er och ägaren av den tjänande fastigheten så är nästa steg att vända sig till domstol.

Hoppas ni fått svar på er fråga.

Vänligen,

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000