FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut13/02/2023

Vem ansvarar för underhåll och större åtgärder på en väg med servitut?

Var går gränsen för vad som räknas som underhåll av väg med servitut? Om jag förstått det rätt så ska den härskande fastigheten ansvara för tex snöröjning och gropar i vägen osv. Men vem ansvarar om vägen tex rasar och ett större arbete behöver utföras för att vägen ska bli användbar igen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tillämplig lag och tolkning av fråga

Vilka regler som är aktuella beror på vilken typ av servitut det är fråga om. Är det ett avtalsservitut är reglerna i jordabalken (JB) tillämpliga. Är det istället fråga om ett officialservitut, det vill säga när en myndighet har beslutat om ett servitut, kan t.ex. fastighetsbildningslagen (FBL) vara aktuell. Jag utgår ifrån att servitutet inte har sin grund i ett myndighetsbeslut utan i ett avtal och jag kommer således besvara din fråga med utgångspunkt i jordabalkens regler.


Den fastigheten som nyttjar servitutet benämns härskande fastighet medan den fastighet som belastas av servitutet benämns tjänande fastighet.


Avtalsservitut och underhåll av väg

Utgångspunkten för avtalsservitut är att den tjänande fastigheten inte ska belastas med några skyldigheter avseende servitutet. Ett undantag är dock underhåll av väg (14:1 andra stycket JB). För att detta däremot ska anses inkluderat i servitutet ska det dock ha framgått av avtalet som upprättades vid servitutets bildande. Alltså, om det inte framgår av avtalet att den tjänande fastigheten ska ansvara för underhåll, omfattas det av den härskande fastighetens skyldigheter.


Vad gäller om ett större arbete behöver utföras på vägen?

Som du skriver är exempel på underhåll snöröjning, vilket alltså får belastas den tjänande fastigheten i avtalet (14:1 andra stycket JB). Däremot stadgas i lagen att inget utöver underhåll får förpliktas ägaren av den tjänande fastigheten. Min bedömning är att en åtgärd som t.ex. syftar att återställa en väg efter ett ras är att hänföra till driften av vägen, vilket alltså går utöver vad som rimligen kan innefattas i begreppet underhåll. Min tolkning är alltså att det bör vara en sådan förpliktelse som inte får åläggas den tjänande fastigheten.


Slutsats

Sammanfattningsvis är det inte helt enkelt att konstatera vart gränsen för underhåll av väg med servitut går, eftersom att lagstiftningen inte ger ett uttryckligt svar på det. Den härskande fastigheten ansvarar som huvudregel för underhåll av vägen, om det inte har avtalats något annat. Eftersom att den tjänande fastigheten inte får åläggas något utöver underhåll av vägen, bör större arbeten på vägen vara den härskande fastighetens ansvar.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”