Vem ansvarar för skador under transport?

2019-10-29 i Köplagen
FRÅGA
Jag sålde en barnvagn till en på facebook. Jag skickade den med postnord där den under fraktens gång gått sönder. Postnord vill inte stå för kostnaderna då dom hävdar att den var dåligt emballerat. Jag emballerade den noggrant och i mitt tycke ordentligt för att hålla hela vägen. Då den alltid varit slitstark och hållit en hel del så måste den gått sönder om nån varit väldigt våldsam mot den. Nu hotar köparen att ta detta till tingsrätt etc. Vem ska stå för detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Frågan kring vem som har ansvar för en vara som går sönder under transporten regleras i köplagen (köpl). Den är tillämplig eftersom det rör sig om försäljning av lös egendom mellan två privatpersoner.

Vad säger lagen?

Riskövergången

Bär köparen risken för varan, är hen skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet (13 § första stycket köpl).

När varan anses avlämnad

När det rör sig om transportköp finns det två olika synsätt när varan anses avlämnad. Om varan ska transporteras till en köpare inom en och samma ort anses varan avlämnad när den överlämnats till köparen (7 § första stycket köpl). Rör det sig om istället om en vara som ska transporteras utanför orten och inte annat följer av leveransklausul eller avtalet i övrigt sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten (7 § andra stycket köpl). Vad som menas med begreppet ort varierar från fall till fall, ibland sammanfaller det med kommunen.

Lämpligt transportmedel

Ska säljaren ordna transporten måste du ingå ett avtal om transport med lämpligt transportmedel och på sedvanliga villkor för en sådan transport (8 § köpl). Du ska alltså ha ordnat lämplig transport och förpackat den på ett godtagbart sätt. Av din fråga framgår att emballerat den noggrant och anlitat en transportör vilket i mitt tycke innebär varan inte försämrats till följd av ditt avtalsbrott vilket innebär att du inte kan hållas ansvarig (21 § andra stycket köpl).

Sammanfattning

Om varan transporterats utanför orten är det alltså köparen som står för risken från det att du överlämnat den till transportören. Köparen är alltså fortfarande skyldig att betala det fulla priset. Sker transporten istället inom samma ort är det du som säljare som ansvarar och får stå för kostnaden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1197)
2020-08-05 Vad krävs för att man ska kunna göra felansvar gällande vid köp av båt mellan privatpersoner?
2020-08-04 Vad händer om varan försvinner under transport?
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet

Alla besvarade frågor (82613)