Vem ansvarar för skador på utlånad bil?

2018-10-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vi lånade en bil från en väns flickvän till en filminspelning. Vi körde lugnt i 30 min utan att tanka den och helt plötsligt slutade den att starta. Vi har provat allt till vår bästa förmåga för att starta bilen, men det ser ut som att det måste lämnas in på en verkstad. Frågan är vem som ska betala. Vi känner att det är något som skulle hänt oavsett vem som körde och ägaren tycker att vi ska betala för allt. Inget kontrakt eller avtal finns, varken muntligt eller skriftligt. Vem ska betala?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ersätta skadan. I huvudregel är den som orsakat en skada på egendom skyldig att ersätta skadan endast om personen orsakade skadan uppsåtligen eller var vårdslös. Eftersom ni inte har orsakat skadan uppsåtligen är alltså den avgörande frågan om ni var vårdslösa eller inte.

Orsaken till att bilen slutade starta framgår inte helt av din fråga. Om bilen plötsligt slutade fungera på grund av ett tekniskt fel som orsakats av normalt slitage, och inte av hur ni använde bilen, så kan ni knappast anses ha varit vårdslösa. Därmed har ni inte heller någon skyldighet att ersätta bilägaren för reparationerna.

Eftersom du nämner att ni inte tankade bilen kan din fråga tolkas som att bilen slutade att starta på grund av att bränslet tog slut, och att det också var orsaken till att den behöver lämnas in på verkstad. I så fall skulle bilägaren mycket väl kunna argumentera för att föraren har varit vårdslös och därför måste ersätta skadorna. Det brukar normalt sett ankomma på bilföraren att se till att det finns tillräckligt med bränsle, så en bilförare som fortsätter sin färd trots att bränslemätaren pekar på noll skulle troligtvis kunna anses ha varit vårdslös.

Kort sammanfattat måste ni ersätta verkstadskostnaderna endast om ni har orsakat skadorna genom vårdslöshet. Om orsaken till skadorna var att bränslet tog slut, är det troligt att ni skulle anses ha varit vårdslösa och därmed vara skyldiga att ersätta kostnaderna.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (538)
2019-03-19 Betalas livförsäkring ut under pågående skilsmässa?
2019-03-17 Skadeståndskyldighet vid olyckshändelse
2019-03-13 Skolfråga skadeståndsrätt
2019-03-10 Vilka är förutsättningarna för att få skadestånd?

Alla besvarade frågor (66981)