FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt12/06/2022

Vem ansvarar för skador när uthyrning sker via en uthyrningssida?

Jag ska hyra ut en byggnadsställning via en uthyrningssida på nätet. Har jag något ansvar gentemot hyrestagare, om hen exvis ramlar ner och skadar sig?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först så är det viktigt att poängtera att sidor som den du beskriver oftast bara agerar som en platform för att koppla ihop olika parter så dessa kan sluta avtal. Avtalet sluts därmed mellan dig som uthyrare och den andra parten som hyr, detta kan vara viktigt att känna till för potentiella skador som kan uppstå. Det finns ingen specifik lag som reglerar uthyrning av lös egendom och ansvar vid sådan uthyrning. Dock så finns Skadeståndslagen (SkL) som är allmänt tillämplig på de flesta situationer om den inte avtalats bort (1 kap. 1 § SkL). För att du ska bli skadeståndsskyldig krävs det dock att du varit vårdslös eller uppsåtligt orsakat en skada (2 kap. 1 § SkL). Vid uthyrning som du beskriver så skulle det troligen kunna anses vara vårdslöst att hyra ut skadad utrustning utan att informera om skadan. Ett annat exempel kan vara att du hyr ut utrustning som inte är fullständig och till följd av detta är osäker att använda. Om en person skulle ramla som du beskriver och det är på grund av eget handlande så spelar det ingen roll om det skedde på din ställning som du hyrt ut, med reservation för ovan exempel och andra liknande fall. 

Avslutningsvis så skulle jag dock rekommendera att du läser på den sida som du tänkt använda dig av, dessa sidor har ofta riktlinjer för hur informationen om objektet ska se ut. Det kan även vara bra att läsa om något särskilt gäller angående skadestånd på dessa sidor, detta är viktigt då det är möjligt att avtala om ansvaret för potentiella skador (1 kap. 1 § SkL). Om inget specifik information finns och om inte skadeståndslagen avtalats bort genom uthyrningsavtalet så kan det vara bra att känna till att den kommer vara allmänt tillämplig på uthyrningen. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”