FrågaKÖPRÄTTKöplagen02/11/2020

Vem ansvarar för skada under transport och ifall säljaren har återtaganderätt vid levererad vara

Om jag som privat säljare på Nätet skickar en vara med ett transportbolag till en privat köpare och när köparen öppnar paketet så är varan sönder.

Jag som säljare får ersättning från transportbolaget pga transportskada. Köparen hävdar att behålla det skadade godset och vill också ha pengarna för den transportskadade vara.

Jag vill att varan skickas tillbaka till mig som säljare med att jag betalar för fraktkostnaden.

Köparen i det här fallet vill inte skicka tillbaka den skadade varan utan vill behålla den och även få hela summan tillbaka.

Kan jag som säljare ha rätt att återta min vara och betala för återremitterad fraktkostnad?

Vad har jag som säljare för skyldighet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du (en privatperson) har sålt till en annan privatperson. Varan har överlämnats för transport där den går sönder och du får ersättning för den trasiga varan. Du vill veta ifall du har någon möjlighet att kräva tillbaka varan och betala returfrakten från köparen.

Eftersom du och köparen är två privatpersoner som har handlat med varandra så gäller Köplagen (KöpL) på er transaktion.

Vad gäller när en vara skadas under transporten?

För att besvara din fråga så tänker jag först förklara vad som gäller när en vara skadas under transporten.

Ansvaret för en vara som går sönder under transporten åligger vid de första faserna av ett köp på säljaren. Detta innebär att du ansvarar för kostnaderna gällande varan såsom exempelvis vård, försämring av kvaliteten och förstörelse av varan.

Ansvaret för varan övergår från dig (säljaren) när den har avlämnats till köparen (13 § KöpL). Det skulle innebära att köparen skulle ansvara för eventuella skador till varan. Det intressanta att utreda är alltså när du kan anses ha avlämnat varan till köparen.

Enligt 7 § st. 1 KöpL så övergår ansvaret för varan på köparen när köparen tar emot varan. Detta gäller dock under förutsättningen att varan ska transporteras inom en och samma ort. Ifall transporten istället skett från en ort till en annan så övergår risken på köparen när du har avlämnat varan för transport hos transportbolaget (7 § st. 2 KöpL).

För att göra en ordentlig utredning så tänker jag utgå från båda dessa situationer när jag besvarar din fråga om vilka skyldigheter du har som säljare. Det första fallet ska behandla situationen när transporten har skett från en ort till en annan. Det andra fallet ska behandla situationen när transporten har skett inom en och samma ort.

Om transporten har skett från en ort till en annan

Ifall vi utgår från att transporten har skett från en ort till en annan så är det alltså köparen som bär risken för varan när den har avlämnats till transportbolaget (12 § KöpL). Detta gäller under förutsättningen att skadan inte har berott på säljaren (ex. dålig förpackning). Utifrån informationen du har gett mig så antar jag att varan var oskadad när du paketerade och lämnade den hos transportbolaget. Att bolaget har återbetalat dig för skadan tyder ytterligare på att varan har skadats under transporten och att detta inte var ditt fel.

Sammantaget torde detta innebära att du inte har något ansvar för den skadade varan som köparen har fått. Du skulle alltså inte behöva återbetala något belopp till köparen.

Om transporten har skett inom en och samma ort

Enligt 7 § och 13 § KöpL så övergår inte risken på köparen förrän varan har överlämnats till denne. Detta innebär att en vara som skadas under transporten åligger säljaren (dig). Ifall detta föreligger så kan köparen åberopa förhållanden hos varan som inte överensstämmer med avtalet som ett fel (17 § KöpL). Ett exempel på detta är att varan är sönder.

Mot denna bakgrund så kan köparen åberopa ett antal olika påföljder. Dessa påföljder kan endast aktualiseras ifall köparen reklamerar varan genom att åberopa felet hos säljaren, vilket tycks ha skett i ditt fall (32 § KöpL).

De olika påföljderna som kan åberopas är bl.a. avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet och dessutom kräva skadestånd. Köparen kan också avvakta med betalningen (30 § KöpL).

Enligt dina uppgifter verkar köparen vilja behålla varan, men att pengarna som du har fått som ersättning från transportbolaget ska överlämnas till köparen. Detta skulle kunna jämföras med en önskan att få ett prisavdrag (37 § KöpL). Detta beräknas genom att ta mellanskillnaden mellan varans värde i avtalsenligt skick och dess värde i felaktigt skick (38 § KöpL).

Eftersom du som säljare i detta scenario ansvarar för varan så har köparen rätt till detta prisavdrag. Detta innebär att du får betala tillbaka den värdeminskning som har uppkommit när varan har gått sönder, vilket bör vara det beloppet du har fått som ersättning från transportbolaget.

Kan säljaren återta en levererad vara?

Jag tänker nu undersöka ifall du som säljare har en möjlighet att återta en redan levererad vara.

Enligt svensk rätt så övergår äganderätten av en vara i samma ögonblick som det överlämnas till köparen. När detta har skett så har säljaren inte längre någon möjlighet att återta varan utan köparens tillstånd.

Ett undantag till denna regel gäller ifall köpeavtalet innehåller ett återtagandeförbehåll. Detta förbehåll måste finnas med i köpeavtalet innan varan överlämnas till köparen (54 § stycke 4 KöpL). Eftersom du inte nämner något om ett återtagandeförbehåll så utgår jag från att en sådan inte finns. Sammantaget innebär detta att du inte kan återta den levererade varan.

Sammanfattning

Beroende på om transporten har skett från en ort till en annan alternativt inom samma ort så riskerar du som säljare ansvar för skadan.

Om du har transporterat varan från en ort till en annan så har ansvaret för varan övergått på köparen och säljaren kan inte åläggas något ansvar såvida inte skadan har uppstått på grund av säljaren.

Om du istället har transporterat varan inom en och samma ort så har ansvaret för varan övergått på köparen när köparen tog emot varan. Detta skulle innebära att köparen kan kräva dig som säljare att återbetala skillnaden mellan värdet hos den avtalade varan och värdet hos den skadade varan.

I förhållande till din fråga om vilka skyldigheter du som säljaren har så beror detta alltså på hur transporten har skett. Om det har skett inom en och samma ort så skulle du kunna bli skyldig att sänka priset för varan eller återbetala en summa för skadan. Om det har skett från en ort till en annan så har du ingen skyldighet att återbetala köparen något.

Eftersom varan redan har överlämnats till köparen så har äganderätten likaså övergått. Detta innebär att du som säljare inte kan kräva köparen att återlämna den skadade varan. Det finns således inget rättsligt sätt för dig att återta varan oavsett hur transporten har skett. Det enda sätt för dig att återta varan är ifall du och köparen kommer överens om någon lösning som passar er båda.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Victoria AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”