Vem ansvarar för skada på golv vid leverans av diskmaskin?

Jag fick nyligen hem en diskmaskin på hemleverans. Problemet är att leverantören råkade av misstag tappa taget om maskinen så den orsakade skada i mitt trägolv. Leverantören menar på att detta var ett misstag, vilket jag förstår för han skadade inte golvet med mening givetvis. Men vad gäller egentligen? Kan han eller hans arbetsgivare bli skadeståndsskyldig trots det inte var meningen? Eller är det jag som få stå för skadan på egen hand?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan inledningsvis sägas att frågor om skadeståndsskyldighet regleras i skadeståndslagen (1972:2017).

Arbetsgivaren ansvarar för skada orsakat i tjänsten

Huvudregeln vad gäller arbetsgivarens skadeståndsansvar är att arbetsgivaren ansvarar bl. a för personskador eller sakskador som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap 1 § skadeståndslagen). Detta betyder att det endast krävs att arbetstagaren varit oaktsam för att arbetsgivaren ska kunnas ställas till ansvar för skadan.

En arbetstagare är endast ansvarig för skada som vållats genom fel eller försummelse i tjänsten endast i den mån synnerliga skäl föreligger. (4 kap 1 § skadeståndslagen) Synnerliga skäl föreligger i situationer där det inte kan anses vara rimligt att låta arbetsgivare ansvara för skada, exempelvis vid grövre brott i tjänst eller grovt upprepat vårdslöst handlande. Det ska alltså göras en enskild bedömning i den enskilda situationen om det föreligger synnerliga skäl för att arbetstagaren ska ansvara för skadan eller inte.

Arbetstagaren är inte ansvarig för skadan i ditt fall då det ställs mycket höga krav för att en arbetstagare ska ansvara för skada orsakat i tjänsten. En sådan skada som du beskrivit ersätts nästan alltid av företaget som leverantören är anställd hos (arbetsgivaren).

Sakskadan ska ersättas av arbetsgivaren

Då skadan på ditt trägolv är en sakskada, vållat genom försummelse i tjänsten av en arbetstagare (leverantören) är det arbetsgivaren som blir ansvarig för skadan på ditt trägolv. Du ska alltså inte behöva betala för skadan själv.

Det du kan göra är att kontakta företaget och berätta vad som har hänt så att ni tillsammans kommer fram till en lösning. Förutsatt att leverantören erkänner att han råkade tappa maskinen på ditt golv bör det inte vara några större problem med att kräva att företaget (arbetsgivaren) står för skadan på golvet.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h, klicka här

- Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000