Vem ansvarar för skada i hyresrätt?

2016-12-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej :-) hyr en lgh och råkade ut för en vattenskada..sonen duschar på ovanvåningen och brunnen sväljer inte tillräckligt fort så vatten fanns överallt...Det började sippra ner i hallen på bottenvåningen...Vem står för kostnaden? Hyresgästen eller ägaren? Det bör ju vara heltätt i ett badrum? Fastighetsägaren vill jag ska betala för jobb med isolering o snickare o material..:-S
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller när man har en hyresrätt finns reglerat i 12 kap i Jordabalken (JB), se här.

Hyresgästens användning av lägenheten
Hyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten vilket framgår av JB 12:24 st. 1. Denna vårdnadsplikt innebär att hyresgästen ska iaktta viss aktsamhet så att ingen skada uppkommer. Har hyresgästen genom sitt eget vållande, oaktsamhet eller av försummelse orsakat skada ska hen ersätta skadan. I de fall skada uppkommer som måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte skall uppstå är hyresgästen även skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen, JB 12:24 st. 2.

I ditt fall verkar skadan vara av sådan art att man som hyresgäst är skyldig att meddela sin hyresvärd omgående, vilket tycks ha skett här. Eftersom din son har orsakat skadan och låtit vattnet rinna ut ur badrummet så har han orsakat skadan och kan riskera att bli ersättningsskyldig i den mån han varit oaktsam, JB 12:24 st. 1. Här saknas omständigheter huruvida detta skett genom oaktsamhet.

När det kommer till vem av hyresgästen och hyresvärden som har bevisbördan för att skada har uppstått har Högsta domstolen konstaterat att hyresvärden ej har hela bevisbördan för att hyresgästen har åstadkommit skadan, se rättsfallet NJA 1975 s. 657. I det fall skadan inte uppkom p.g.a. oaktsamhet utan att det var en olyckshändelse ska hyresgästen inte ansvara för skadan. För att undkomma att betala för skadan måste ni således kunna visa på att skadan orsakades genom en olyckshändelse och inte av oaktsamhet eller vållande. Detta kan dock bli svårt utan vittnen eller annan bevisning.

Har det funnits en brist i badrummet innan skadan skedde där brunnen inte fungerade som den ska är man som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om detta så fort som möjligt. Har man inte gjort det blir man ersättningsskyldig för den skada som därefter uppkommer, JB 12:24 st. 2.

Råd
Här råder jag dig att ta kontakt med en av våra jurister på Lawline juristbyrå för vidare rådgivning, klicka här. Du kan även vända dig till ditt försäkringsbolag för att se om din hemförsäkring kan täcka delar av den uppkomna skadan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (626)
2020-11-28 Kan jag få skadestånd?
2020-11-27 Skadestånd för skadade kastruller
2020-11-18 Kan en boutredningsman bli skyldig att utge skadestånd till en legatarie?
2020-11-03 Råkade välta vas i butik, ska jag ersätta skadan?

Alla besvarade frågor (86643)