FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt05/08/2021

Vem ansvarar för överhängande växtlighet mellan tomter?

Hej. Jag och min man äger ett fritidshus i en samhällsförändring sen 10 år. Våran granne bakom oss hade satt en syrenhäck mellan oss. Den har växt lite över på våran tomt, ca 1×1 m. Nu till frågan, nu har syrenerna växt in på vår andra granne bredvid, också på hennes tomt1×1 m ( i hörnan av tomten bakom vår och grannen) Den stör oss inte eftersom den står bakom våran gäststuga. Vem bär ansvar för att ta bort det som grannen bakom oss planterat och vuxit ut på vår mark och sen till grannen bredvid? Hoppas jag beskriver så ni förstår.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rot eller gren som hänger över på annans tomt

Rättsförhållandet mellan grannar är reglerat i 3 kap. Jordabalken (1970:994) (JB). Vad beträffar rötter och grenar så är det stipulerat att om rot eller gren tränger in på en grannes fastighet och intrånget medför olägenhet för fastighetens ägare, så får denne ta bort roten eller grenen efter att områdets ägare fått tillfälle att själv utföra åtgärden, om åtgärden kan befaras medföra skada av betydelse för områdets ägare (3 kap. 2 § JB). Det innebär således att om du och din man upplever att syrenhäcken medför en olägenhet för er så måste ni först be er granne ta bort de överhängande grenarna själv. Om er granne dock väljer att inte avlägsna de överhängande grenarna så har ni rätt att själva ta bort grenarna. Observera dock att det inte medför en rätt att avlägsna grenar eller rötter som enbart finns på er grannes fastighet. Grenarna eller rötterna måste vara direkt överhängande på er fastighet.

Om det skulle påverka en tredje granne

Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att syrenhäcken vuxit från granne A:s tomt till granne B:s tomt (du och din man), varpå ni undrar vem som bär ansvaret för att avlägsna grenarna om syrenhäcken växer vidare genom er tomt till granne C:s tomt. Det är samma lagstiftning som gäller, vilket innebär att den som upplever olägenhet av rot eller gren som tränger in på den egna fastigheten får själv taga bort roten eller grenen efter det att områdets ägare beretts tillfälle att själv utföra åtgärden, om åtgärden kan befaras medföra skada av betydelse för områdets ägare (3 kap. 2 § JB). Skulle således syrenhäcken växa genom er fastighet, vidare till granne C:s fastighet och häcken innebär olägenhet för C, så är det C:s ansvar att först bereda granne A tillfälle att själv avlägsna grenarna, eftersom A äger syrenhäcken. Skulle A inte göra det så får C taga bort grenen själv. Även om grenen går genom er tomt mellan A och C så medför det inte något ansvar från ert håll att avlägsna grenen som växer över C:s fastighetsgräns.

Hoppas du upplevde att du fick svar på din fråga! Kontakta gärna Lawline på nytt om det uppstår några fler frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar

Amanda LaulumaaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000