Vem ansvarar för fel på varan och vad kan jag göra?

Jag har lämnat in tändkablar för att gått sönder inom 3 månader från köp utan felaktig användning. Autoexperten hävdar att de inte behöver ta något ansvar och ge tillbaka pengar förrän de skickat iväg och fått kablarna kontrollerade och godkända av tillverkaren. Det har tagit över ett halvår nu och de hävdar att de inte fått något svar om kablarnas godkänns eller inte. Jag har alltså inga kablar och får ingen ersättning. Autoexperten frånsäger sig allt ansvar för de bara är en "återförsäljare". Men jag tänker att dom fortfarande tjänar pengar på att jag köper av dom och inte direkt av tillverkaren? Vad har de för skyldighet och vem ska jag bråka med för att få tillbaka mina pengar??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga tolkar jag det som att du köpt tändkablarna i egenskap av konsument. Därför gäller reglerna i konsumentköplagen (KKöpL).

Nedan kommer jag att förklara vem som är ansvarig för felet, vilka rättigheter du som konsument har och komma med förslag på vad du kan göra härnäst.

Vem ansvarar för felet?

Du tänker helt rätt. Du och säljaren har ingått ett avtal i och med köpet. Det är därför säljaren, och inte tillverkaren, som är ansvarig för felet och som du ska reklamera hos. Det är sedan säljaren som i sin tur får vända sig till tillverkaren.

Påföljder vid fel i vara

Säljarens ansvar förutsätter såklart att det inte är du som orsakat felet. Felet ska alltså ha funnits vid köpet. Ett fel som visar sig inom 6 månader presumeras, dvs antas, ha funnits vid köpet (20 a § KKöpL). Det är sannolikt för att konstatera att det rör sig om ett sånt fel som säljaren vill göra genom att skicka det för "godkännande".

Om det är ett fel som säljaren ansvarar för har du rätt att kräva att säljaren kostnadsfritt avhjälper felet eller företar omleverans (26 § KKöpL). Sker det inte inom skälig tid, har du rätt till prisavdrag eller hävning om felet är av väsentlig betydelse för dig (28 § KKöpL). En hävning innebär att prestationerna återgår och att du får tillbaka pengarna. I så fall har du också ha rätt till skadestånd för den skada du lidit till följd av felet, t ex genom att du tvingats köpa nya tändkablar.

Dröjsmålet

Ett avhjälpande, dvs reparation, ska ske inom skälig tid. Bedömningen av vad som är "skälig tid" bör i första hand ske med hänsyn till ditt intresse, bl.a. dina behov av varan i felfritt skick. Även säljarens möjligheter att avhjälpa felet måste beaktas. Endast om felet är av sådant slag att det inte nämnvärt påverkar varans användbarhet och köparen kan disponera varan, bör denne behöva finna sig i att säljaren på grund av ursäktlig tidsbrist e.d. dröjer något med sina åtgärder.

Bestämmelsen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att säljaren inte kan förbehålla sig en längre tid för avhjälpande än vad som följer av lag. Att dröja ett halvår med avhjälpande kan aldrig anses godtagbart. Det är enligt mig uppenbart att avhjälpande inte skett inom skälig tid.

Vad du kan göra

Om det är fel på kablarna är det säljaren som ansvarar för felet. Säljaren är skyldig att avhjälpa felet inom skälig tid. I ditt fall har det dröjt väldigt länge. Du bör därför ha rätt att häva köpet. Om du lidit ekonomisk skada till följd av felet har du rätt till ersättning för detta. Kom ihåg att bestämmelserna i konsumentköplagen är tvingande till din förmån. Säljaren och du kan därför inte avtala om sämre villkor än vad som följer av lag.

Jag föreslår att du först och främst kontaktar säljaren och informerar de om dina krav. Om de vägrar att avhjälpa varan genast, eller häva köpet, kan du kostnadsfritt vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Nämndens beslut är rådgivande, men de flesta företag följer ändå besluten. I sista hand kan du ta frågan till domstol. Mer information om hur du går tillväga hittar du här.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Simon WikströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”