Vem ansvarar för fel på en vara som sålts i befintligt skick?

2019-10-05 i Köplagen
FRÅGA
Jag har sålt en bil nyligen och det var inga fel eller problem med bilen när jag ägde den och inte heller när köparen var här och provkörde bilen. Men nu efterått så hävdar köparen att bilen gick sönder dagen efter han hade hämtat bilen och att verkstaden han lämnade in bilen hos säger att felkoden låg i bilen sen innan när jag ägde bilen. Och det jag inte förstår är att jag inte har märkt av att jag ens fått en felkod för jag körde bilen just detta datum dom skriver och ingen motorlampa började lysa under denna tiden. Och den felkoden dom säger låg sen innan är samma som nu och nu fick han bärga bilen till verkstad för att det är ett stort motofel. Så då kommer jag tillbaka till hur ska jag kunnat ha dölja detta om det gör så att bilen inte går rent eller liknande för jag har inte märkt något o inga lmapor lös när jag ägde den och inte heller när han var här o provkörde bilen. Men nu vill han häva köpet efter han kört sönder bilen och säger att jag har hållit ett dolt fel för han som jag inte hade någon aning om. Så jag undrar vilka rättigheter har jag som säljare in en privatperson försäljning. Och vi har ett köpeskontrakt som han läste igenom på plats och skrev på men nu efter så säger han att jag har lurat han för att det står med "beffintligt skick". Och då är ju min fråga varför skriver man på något man inte läst igenom. Och han har läst igenom det för annars skulle han inte ha skrivit på det. Så jag är tacksam för så snabbt svar som möjligt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Eftersom ni båda är privatpersoner blir köplagen tillämplig vid frågor om fel och ansvar för detta. (1 § köplagen)

Befintligt skick

Enligt köpekontraktet har bilen sålts i befintligt skick. Detta innebär att man som säljare gör en så kallad "generell friskrivning", detta betyder att man inte tar ansvar för fel som kan finnas på varan som köparen insett eller borde insett. Vad köparen kan förvänta sig för fel beror på bland annat varans art, hur gammal den är och vilket pris den har sålts för. Exempelvis måste köparen inse att det kan finnas stora fel på en 15 år gammal bil som säljs för 10 000kr, i de fallen kommer säljaren antagligen inte ses som ansvarig för något fel som uppstår (om han inte medvetet dolt något för köparen). Om å andra sidan en ett år gammal bil säljs för nästan nypris i "befintligt skick", förväntar sig köparen att bilen inte kommer ha några fel, förutom möjligtvis vissa kosmetiska skador. Dessutom kan varan anses felaktig om säljaren inte upplyst köparen om fel som är väsentliga för användningen av varan. Att sälja en vara i befintligt skick innebär alltså inte att man är ansvarsfri från alla fel som kan uppstå (19 § köplagen).

Ansvar för fel i varan

Den avgörande tiden för om en vara ska anses vara felaktig och således vem som har ansvaret för detta är när "risken" för varan går över på köparen. I detta fall går "risken" över på köparen när köpekontraktet skrivs på och köparen tar över bilen. Det är här viktigt att komma ihåg att även om felet visar sig först efter detta skede, kan felet ha funnits redan innan dess. (21 § köplagen). Eftersom felet, enligt verkstaden, fanns redan innan bilen såldes, finns det en risk att du som säljare kommer anses vara ansvarig för felet. Att säljaren vid försäljningstillfället inte visste om att felet fanns påverkar inte bedömningen (17 § köplagen). Dock får köparen inte åberopa fel som denne själv borde ha upptäckt eller känt till vid en undersökning av varan. Felet kan med andra ord vara av sådan art att köper borde ha upptäckt det vid en undersökning av varan, i de fallen har köparen inte rätt att kräva att säljaren ansvarar för dessa. Utgångspunkten vid hur noggrann undersökning som behöver göras är "vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt" (20 § köplagen).

Har köparen rätt att häva köpet om säljaren anses vara ansvarig?

Köparen har rätt att kräva att köpet ska hävas om felet är väsentligt för köparen och säljaren borde ha insett detta (39 § köplagen). Du som säljare har dock i första hand rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad, i det här fallet betala för reparationskostnader. Detta gäller endast om det kan ske utan en för stor olägenhet för köparen (36 § köplagen). Att bedöma om avhjälpande av felet är en för stor olägenhet kan vara komplicerat då man måste väga dina intressen som säljare mot köparens intressen.

Sammanfattning

Att bilen har sålts i befintligt skick innebär inte nödvändigtvis att man är fri från ansvar som säljare, en bedömning av detta måste göras med flera omständigheter i åtanke. Att du som säljare inte visste om att felet förelåg redan innan du sålde produkten är inte en grund för att anses vara fri från ansvar. Vid väsentliga fel har köparen rätt att häva köpet, men du som säljare har i första han rätt att avhjälpa felet, om detta kan ske utan stora olägenheter för köparen.

Eftersom detta är ett fall med flera dolda omständigheter som spelar roll och även en del bevisfrågor som blir viktiga rekommenderar jag att du ringer vår telefonrådgivning som du når på nummer: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-Fre kl. 10:00-16:00

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1121)
2020-03-27 Kan en säljare ångra ett ingånget köpeavtal efter betalning skett?
2020-03-25 Har säljaren rätt att häva avtalet när köparen inte betalar?
2020-03-24 Häva köp p.g.a. extraordinär omständighet
2020-03-18 Säljarens ansvar och rättigheter vid försäljning av begagnad vara

Alla besvarade frågor (78397)