FrågaKÖPRÄTTKöplagen26/10/2019

Vem ansvarar för fel när varan skickas med posten?

Hej! Jag har köpt ett nätaggregat begagnat på Facebook marketplace för 300kr i annonsen framgår inte att det skulle vara några problem med produkten men när jag har testat den märker jag att den är trasig, kan jag be säljaren att göra ett återköp? Varan har skickats med posten så jag har inte fysiskt haft möjlighet att testa produkten innan ja fick hem den och då hade jag ju redan betalat via swish.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande köp av lös egendom mellan två privatpersoner tillämpas köplagen (KöpL).

Vad gäller vid fel på varan?

Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst (3 § KöpL). Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att du som köpare får förvänta dig att varan inte är helt felfri. Detta medför inte att varan får vara helt

Vem bär ansvaret om det är fel på varan?

Köp på exempelvis Facebook Marketplace, Blocket eller på något annat sätt där säljaren ska skicka varan med post eller annan transport benämns som ett transportköp (7 § KöpL). Beroende på varifrån säljaren skickar varan gäller olika regler. Om säljaren skickar varan inom en och samma ort som mottagaren anses varan vara avlämnad när köparen tar emot varan (7 § 1 st. KöpL). Om varan däremot ska transporteras till en annan ort än där säljaren befinner sig anses varan överlämnad när säljaren har lämnat varan till transportören, med förutsättning att ni inte avtalat om något annat. Om säljaren själv transporterar varan anses varan överlämnad när köparen tar emot varan (7 § 2 st. KöpL).

Detta är viktigt att veta för att veta vem som bär ansvaret/risken för varan. Att bära risken innebär att man är skyldig att betala för varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § KöpL). Detta innebär att om säljaren som bor i en annan stad har överlämnat varan till transportören och varan förstörs under transporten kommer köparen ändå behöva betala för varan, som köpare kommer man heller inte kunna göra gällande att fel föreligger.

Vad kan man göra om man bär risken för varan och varan är felaktig?

Om man bär risken för varan och det visar sig att varan är felaktig kommer man ändå behöva betala för varan, om det inte beror på säljarens försummelse (12 § KöpL). I detta fall bör man som säljare vända sig till transportbolaget för att försöka kräva ersättning för skadan på varan. Någonting viktigt att vara medveten om är att köplagen är dispositiv, vilket innebär att det är fritt att avtala om vad som helst. Detta medför att det finns en möjlighet för parterna att avtala om att säljaren ska stå för skador som uppkommer under transport.

Vad gäller om säljaren bär risken för varan?

Om säljaren väljer att transportera varan inom samma ort eller transporterar varan själv, kommer säljaren bära risken för varan. Detta innebär att om varan är förstörd vid avlämnandet kommer andra regler att gälla, eftersom det är säljaren som bär risken i detta fall. I det fall då säljaren bär risken har köparen rätt att kräva olika påföljder som avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, och hävning av köpet (30 § KöpL).

Vad kan du göra i ditt fall?

Utifrån din fråga förutsätter jag att säljaren på Facebook Marketplace befinner sig i en annan ort och ni har kommit överens om ett köp där du swishar säljaren och därefter kommer säljaren att skicka varan när denne har tagit emot din swish. Eftersom säljaren har valt att skicka varan med posten förutsätter jag att säljaren befinner sig i en annan stad. När du då har tagit emot varan har det visat sig att varan är trasig, och att säljaren har utfäst att varan är felfri. Eftersom säljaren har skickat varan med posten har risken för varan gått över på dig och du har inte möjlighet att göra fel gällande mot säljaren.

Att du inte haft möjlighet att undersöka varan fysiskt innan köpet är naturligtvis inte möjligt utan det är efter avlämnandet som det är viktigt att undersöka varan för att se om det är fel på varan. Det är även viktigt att se vad ni har avtalat om eftersom det är avtalet som sätter grunden för köpet. Slutligen är mitt råd till dig att så fort som möjligt reklamera felet till posten som är transportören av varan för att försöka få ersättning för varan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”