Vem ansvarar för fel i varan?

2020-05-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en badtunna för ca en månad sedan. Det var ett "paketpris" dvs pump ingick. För en vecka sedan gick pumpen sönder. Säljaren säger att de inte har ansvar för pumpen då det är en annan leverantör av den, trots att den ingick i köpet. Denna leverantör ligger i Danmark och jag har inte lyckats få kontakt med dem. Vem har ansvar för pumpen i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du som privatperson köpte badtunnan och pumpen av en näringsidkare (typiskt sett ett företag). Frågor gällande köp mellan konsument och näringsidkare är konsumentköplagen (KKL) tillämplig.

Fel på varan
Om en vara i fråga om exempelvis kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet föreligger ett fel i varan (16 § KKL). I detta fall handlar det om att pumpen har gått sönder och inte fungerar som den borde göra. Därmed anses pumpen vara behäftad med fel.

Reklamation
När ett fel i varan föreligger måste konsumenten reklamera den inom skälig tid. Två månader anses alltid vara inom skälig tid (23 § KKL). Reklamationen sker till säljaren och det är alltså denne som ansvarar för att varan fungerar som den ska.

Som utgångspunkt har köparen alltid rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, det vill säga byter ut den felaktiga varan mot en ny vara (26 § KKL). Om avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt, exempelvis om det inte sker inom skälig tid efter att köparen reklamerat varan eller att det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen kan prisavdrag aktualiseras (28 § KKL). I sista hand kan hävning ske och köparen får då pengarna tillbaka (29 § KKL).

Vem som ansvarar för att varan fungerar som den ska
Som innan nämnt är det hos säljaren som reklamationen sker och det är alltså säljaren som enligt konsumentköplagens regler bär ansvaret gentemot köparen. Konsumentköplagen är tvingande till köparens fördel och kan därmed inte avtalas bort (3 § KKL). Det finns ett undantag som säger att om någon annan än säljaren har åtagit sig att för säljarens räkning avhjälpa felet, kan reklamationen istället ske hos denne (23 § andra stycket KKL). Förhållandet dem emellan ska dock ha varit tillräckligt tydligt att de för köparen ska ha framstått som en enhet (prop. 1989/90:89 s. 115). Säljaren kan i annat fall inte "tvinga" dig att reklamera hos någon annan utan det är denne som ska åtgärda felet i varan.

Sammanfattning
Säljaren är alltså skyldig att åtgärda felet i pumpen, eftersom det var denne som sålde den till dig. Vilken leverantör som har sålt pumpen till säljaren du handlade av ska inte ha någon betydelse för dig. Detta är i så fall något säljaren ska ta itu med leverantören i Danmark.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile Rumsaite
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1129)
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?
2021-01-15 Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen
2020-12-31 Reklamera andrahandsköp

Alla besvarade frågor (88157)